18.03.22

Fekaaliveod

Fekaaliveo teenust pakub Osaühing Loksa Haljastus.

Teenust saab tellida telefoninumbril 5551 2015.

Hinnakiri

Reovee, käimlajäätmete ja heitvee immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning kogumismahuti tühjendamine loodusesse (metsadesse, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud. Reoveest (sealhulgas käimlajäätmed) valmistatud komposti laialilaotamine või maasse kaevamine Loksa linna haldusterritooriumil on keelatud.

Olemasolevate kohtkäitlusrajatiste puhul tuleb alates 2017a taotleda linnavalitsuselt kohtkäitlusluba. Kohtkäitlusluba väljastatakse viieks aastaks. Kohtkäitlusloa tähtaja möödudes tuleb taotleda selle pikendamist. Kohtkäitlusloa pikendamiseks tuleb lisaks vormikohasele taotlusele esitada reovee äraveo dokumendid viimase kahe aasta kohta. Reovee äravedu tõendavaid dokumente peab säilitama vähemalt kaks aastat ning vajaduse korral esitama need järelevalve teostajale. 

Vaata täpsemalt Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vaata täidetavaid blankette SIITKiireim ja mugavaim viis taotlus täita ja esitada on SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>