18.05.23

Loksa linna heakord

Loksa linna heakorra eest vastutavad:

Andres Kaskla
abilinnapea

tel 508 6283
e-post: andres.kaskla@loksa.ee


Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
tel: 5304 8333
e-post: karin.ilves@loksa.ee

 

Heakorra murest saad teada anda SIIN 

või pöördu alloleval telefonil


 

Loksa linna heakorratalituse teenuste hinnakiri

 

 

Teenuse nimetus

Ühik

Hind

1.

Muruniitmine – hinnakiri kehtib murupinnale,

mis ei ole kivine ja millel ei ole järske nõlvakuid

 

 

1.1

Murutraktoriga

0,04 euro/m²

1.2

Ratastraktoriga

0,08 euro/m²

1.3

Trimmeriga

0,08 euro/m²

2.

Heakorratööde teostamine ratastraktoriga

sh transportteenus

tund

25 euro/tund

3.

Ratastraktoriga lumekoristus

tund

30 euro/tund

 

Loksa Linnavalitsusele ja Loksa Linnavalitsuse hallatavatele asutustele osutab Loksa linna heakorratalitus punktis 1 nimetatud teenustöid tasuta. (Loksa Linnavalitsuse 14.06.2018 korraldus nr 63)

 

Loksa ranna suplusvee seisukord

 

Terviseamet (edaspidi amet) teostab veeseaduse § 250 lg 3 alusel riiklikku järelevalvet suplusvee valdkonnas. Vastavalt sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" (edaspidi määrus nr 63) § 4 lg 4 ja § 5 lg 1 põhimõttel teostatud seirele võeti 2022. a suplushooajal suplusvee proovid Loksa rannast. Peale iga suplushooaja lõppu hindab amet suplusvee kvaliteeti ja klassifitseerib supluskohad lähtudes määruse nr 63 § 6 nõuetest. Lähtudes eelnevast ning määruse nr 63 § 7 lg 1, klassifitseeris amet Loksa ranna kvaliteedi järgnevalt:

Veekogu Suplusvee klassifikatsioon 90-protsentiil E.coli 90-protsentiil soole enetrokokid 95-protsentiil E-coli 95-protsentiil soole enterokokid
Loksa rand Hea 229,41 64,23 412,99 100,67

 

Protsentiilide piirnormid ranniku- ja siseveekogude veele on toodud määruse nr 63 lisas 1 punktis 6. Supluskoha veekvaliteedi hindamine toimub määruse nr 63 lisas 2 toodud valemite kohaselt. Hindamisel kasutatud supluskoha kvaliteeti iseloomustavate andmete saamise soovi korral palub amet esitada vastavasisuline päring info@terviseamet.ee.

2023

16.05.2023 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

2022

16.08.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

27.07.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

05.07.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

07.06.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

17.05.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

17.08.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

27.07.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT.

07.07.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT.

08.06.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT.

18.05.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT.