3.06.21

Heakorrakomisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas Loksa linna heakorrakomisjoni, mille ülesanneteks on:

1) heakorrapäevade läbiviimise korraldamine;
2) iga-aastasele konkursile „Eesti kaunis kodu" kandidaatide valimine ja linnavalitsusele
esitamine;
3) linna heakorra kaardistamine, probleemkohtade väljatoomine, lahenduste leidmine,
iga-aastase heakorrakava koostamine;
4) linnavalitsuse korralduste eelnõude ettepanekute tegemine;
5) linnavalitsuse poolt määratud ühekordsete ülesannete täitmine.

Komisjoni kooseisu kuuluvad Loksa Linnavalitsuse 03. juuni 2021 korralduse nr 118 alusel:
esimees:         
Andres Kaskla                        abilinnapea      
aseesimees:   Lidia Mõsovski                        arendus- ja linnavaraspetsialist
liikmed:           Hilleri Treisalt                         abilinnapea
                       Natalja Kalinina                      Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
                       Helle Lootsmann                    SA Loksa Kultuur juhatuse esimees
                       Õnnela Tedrekin                     Loksa Gümnaasiumi direktor
                       Jelena Täht                            OÜ Loksa Haljastus asjaajaja      
                       Aleksander Skolimowski        linnaarhitekt-ehitusnõunik
                       Rein Heina                             Loksa Linnavolikogu esimees
                       Karin Ilves                              keskkonna- ja kommunaalmajanduse nõunik