1.09.23

Heakorrakomisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas Loksa linna heakorrakomisjoni, mille ülesanneteks on:

1) heakorrapäevade läbiviimise korraldamine;
2) iga-aastasele konkursile „Eesti kaunis kodu" kandidaatide valimine ja linnavalitsusele
esitamine;
3) linna heakorra kaardistamine, probleemkohtade väljatoomine, lahenduste leidmine,
iga-aastase heakorrakava koostamine;
4) linnavalitsuse korralduste eelnõude ettepanekute tegemine;
5) linnavalitsuse poolt määratud ühekordsete ülesannete täitmine.

Komisjoni kooseisu kuuluvad Loksa Linnavalitsuse 03. juuni 2021 korralduse nr 118 alusel:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Andres Kaskla abilinnapea
aseesimees: Lidia Mõsovski OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige
liikmed: Hilleri Treisalt abilinnapea
  Natalja Kalinina Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
  Helle Lootsmann SA Loksa Kultuur juhatuse liige
  Õnnela Tedrekin  
  Jelena Täht OÜ Loksa Haljastus asjaajaja
  Aleksander Skolimowski linnaarhitekt-ehitusnõunik
  Rein Heina Loksa Linnavolikogu esimees
  Karin Ilves arendus- ja keskkonnanõunik