29.09.22

Kultuurikoda

Loksa Linnavalitsus moodustas 13. november 2013.a korraldusega nr 139 komisjoni nimega Kultuurikoda, mille ülesanneteks on: 
1) tagada Loksa linnas korraldatavate kõigi kultuurisündmuste ühtne koordineerimine;
2) töötada välja komisjoni töökord ja tegevuskava;
3) koostada Loksa linna aasta-kultuurikalender iga aasta 01. detsembriks v.a 2014. aasta kultuurikalender, mis koostatakse 01. jaanuariks 2014;
4) koostada Loksa linna kuu-kultuurikalender iga kuu 20. kuupäevaks;
5) aidata kaasa kultuurisündmuste kajastamisele meedias (ajalehed, portaalid jms);
6) aidata kaasa kontaktide sõlmimisele ja hoidmisele linna asutuste ja kollektiivide ning teiste omavalitsuste ja kultuuriasutuste vahel.

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Roll Nimi
esimees: Hilleri Treisalt
aseesimees: Helle Lootsmann
liikmed: Marija Kudrjakova
  Riina Paartalu
  Galina Nikitina
  Lauri Metus
  Margit Amer
  Kaire Kotkas