Laste ja perede komisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 21.02.2022 korraldusega nr 39 Loksa linna laste ja perede komisjoni koosseisus:

Roll Nimi Ametikoht
esimees:  Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Õnne Arba lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
  Galina Nikitina Loksa Gümnaasiumi erivajadustega õpilaste õppekoordineerija
  Glaidi Aasrand Loksa Gümnaasiumi erivajadustega õpilaste õppekoordineerija
  Jaana Kuuspalu piirkonnapolitseinik
  Kalev Kuuspalu piirkonnapolitseinik

 

Komisjoni ülesanneteks on:

- ettepanekute ja soovituste esitamine linnavalitsusele abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele;

- ettepanekute tegemine linnavalitsusele abi osutamiseks lapsele, perele ning lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluste lahendamise puhul, millele varem rakendatud meetmed ei ole olnud piisavalt efektiivsed (lapse korduvad õigusrikkumised, koolikohustuse mittetäitmine, kohtuvälised kokkulepped, vanematevahelised vaidlused, muud küsimused);

- ettepanekute tegemine linnavalitsusele laste ja perede heaolu, tervisekäitumist, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning korraldamiseks;

- koostöö edendamine linnavalitsuse ning laste ja peredega töötavate organisatsioonide vahel laste ja lastega perekondade heaolu parandamiseks, sh abivajaduse ennetamiseks ja olemasolevate probleemide vähendamiseks;

- ettepanekute tegemine linnavalitsusele abivajava lapse kaitseks last kasvatavale isikule ettekirjutuse tegemiseks;

- laste õiguste ja kohustuste edendamine.

Loksa linna laste ja perede komisjoni protokollid on registreeritud Loksa linna dokumendiregistris. Tegu on asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud dokumentidega, kuna sisaldavad teavet isikuandmeid.