30.11.22

Loksa linna huviringid

Huviringid noortele Loksal sügis 2022 

Ring

Aeg

Koht

Juhendaja

Kontakt

Aeroobika*

  E 15.00 - 15.45

 Võimla maadlussaal

Liina Liivamägi

liina.liivamagi@loksa.edu.ee

mob: 5666 2491

Liikumismängud 

  K 14.00 - 14.45

Algklasside maja saal

Liina Liivamägi

liina.liivamagi@loksa.edu.ee

Purjetamine*

E ujumine ja

N üldkehaline ettevalmistus

Spordisaal, ujula

Ingrid Randlaht

selts@harasadam.ee

https://harasadam.ee

mob:5530110 

Kodundus* (eesti)

 T 14.10 - 17.40

Õppeköök

Külli Adler

kylli.adler@loksa.edu.ee

Näitering

 T 14.10 - 14.45

Algklasside maja saal 

Tuuli Rand

tuuli.rand@loksa.edu.ee

Jalgpall* 

 E 14.00 - 15.30

 K 14.00 - 15.30

Staadion, talveperioodil võimla

Chris Martin

tel 5682 4222; noored@jkkalju.ee

Kodundus (vene)*

 K 15.00 - 18.00

Õppeköök

 

Elena Mesevrya

mob: 5667 7836

Väitlusklubi

 K 15.00 - 15.45

Vene keele klass

Jelena Nikitina

jelena.nikitina@loksa.edu.ee

Ujumine*

 T, N 16.30 - 20.15

 R 17.00 - 18.30

Ujula

 

Monika Tõnning

tel 550 0771

mtg@hot.ee

mob: 5623 6611

Lauatennis*

 

Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Laske- ja matkaring*

 R 15.00 - 18.00

Loksa Noortekeskus

Margit Amer

margit.amer@gmail.com

mob: 5837 0886

Minu kodupaik* (rannarahva keel ja eluolu)

 E 14.10 - 15.00

Algklasside maja

Riina Laanetu

Ene Velström

riinalaanetu@gmail.com

ene@metsatark.ee

Loodussõbrad 1-3 klass *

 T 14.10 - 14.45

Loodusainete klass

Glaidi Aasrand

glaidi.aasrand@loksa.edu.ee; 

Rahvatants 4. ja 5. klass

 N 14.10 - 14.55

 Algklasside maja saal

 Elna Linkvist

elnalink@hot.ee

JJ-Street*

 K 17.00-18.00

P 17.00-18.00

Pärna tn 2 saal

Madis Ader

madis@jjstreet.ee

Puhkpilliorkester*


 R 19.00 - 20.30

Loksa Muusikakool

 

Andrei Sedler

muusikakool@loksa.ee

mob: 5667 8714

Jõusaal*

 L 12.00 - 16.30

Loksa Spordikeskus

Kristjan Prüüs

 sport@loksa.ee

 

Muusikakooli Lastekoor*

 K 14.00 - 16.00

Loksa Muusikakool

Teele Utt

teele.utt@gmail.com

 

Mudilaskoor 

T ja K 13.15 - 14.00

Muusikaklass

Gerta Allemann

gerta.allemann@loksa.edu.ee

Tehnikaring "Vanast uus"*

 K 18.30 - 20.00

Endine koolimaja katlamaja

Pavel Šitškin

mob: 5199 7711

Noorkotkad ja kodutütred 

 R 12.00 - 17.00

Noortekeskus, spordikeskus

Tarmo Amer

tarmo. amer@loksa.edu.ee

mob: 526 0614

Käsitöö

 E 16.00 - 18.00

 T 16.00 - 18.00

Loksa Kultuurikeskus

Elena Mesevrya

mob: 5667 7836

 

Rahvatants 1.klass

N 12.20 - 13.05

Algklasside

maja saal

Elna Linkvist

elnalink@hot.ee

Käsitöö

Info Loksa Noortekeskuses

Loksa Noortekeskus

Liivi Tang

noortekeskus@loksa.ee

 

Rahvatants 2.ja 3.

N 13.15 - 14.00

Kultuurikeskuse saal

Elna Linkvist

elnalink@hot.ee

Kodused toidud*

Info noortekeskuses, ring toimub 2 korda kuus

Loksa Noortekeskus

Marina Letfullina

noortekeskus@loksa.ee

Kunstistuudio

K, N, R

algus 16.00

Loksa Kultuurikeskus 

Lemara Vahi

603 5307, 
mob: 526 7908

Sportmängud

E 14.45 - 18.30;

N 14.45 - 17.00 ja R 16.00 - 17.30

 Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Kergejõustik*

T 15.00 - 17.15,

K 14.45 - 17.00 ja

R 14.30 - 16.00

 Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Suusaklubi suusavägi*

 K 14.45 - 15.45

 L 12.00 - 13.00

 õuetrenn 

 

tel 553 6911

info@skiforce.ee

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Toetus on mõeldud toimetulekuraskustega perede lastele või paljulapseliste perede laste huvitegevuse toetamiseks, et luua neile lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Toetus on mõeldud 7-19-aastase noore huvihariduse või huvitegevuse toetamiseks. Selleks on vaja täita vastav taotlus. Rohkem https://www.riigiteataja.ee Linnavalitsusel on õigus määrata toetust ka erandjuhtudel sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul.

Tähistus:

* Riigipoolne huvihariduse ja huvitegevuse rahastus