11.03.22

Matusetoetus

Makstakse riigi poolt eraldatud vahenditest.

1) Matusetoetust makstakse Loksa linna elaniku surma korral tema matuste korraldajale matusetoetuse taotluse (täidetav pdf(rtfalusel. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

2) Matusetoetus kantakse taotleja arvelduskontole.

Matusetoetuse suurus on 250 eurot.