Uudised
13.03.20

Eriolukord 

Loksa Muusikakool on distantsõppel alates 16.03.2020. Neljateistkümne päeva järel hinnatakse olukorda ning tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamiseks vajalikkuse kohta.

Õpetajad edastavad õpilastele ja lapsevanematele õppeinfo ja ülesanded individuaalselt.

Loksa linnavalitsuse korraldus on SIIN

---------------------------------------------------------------------------------

23.09.19

---------------------------------------------------------------------------------

Elu on laul, on lihtne ta viis,
                          heliseb korra ja vaibubki siis.

 

Meie hulgast on lahkunud armastatud õpetaja Ilmar Murakas.

Mälestus temast on jääv.

Siiras kaastunne lähedastele.

 

Loksa Muusikakooli pere 
Loksa Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsus

----------------------------------------------------------------------------------

13.09.19

RINGITEGEVUS LOKSA MUUSIKAKOOLIS 2019-2020

Loksa Muusikakooli lastekoor - proov kolmapäeviti 15.00 - 16.00  Loksa Muusikakooli saalis - juhendaja Teele Utt. 

- Puhkpilliorkester - Loksa Muusikakooli saalis proov esmaspäeviti kell 16.30 – 18.00, lisaproov pillirühmadele eraldi reedel 16.30 -18.00, juhendaja Andrei Sedler.

- Instrumentaalansambel - proov neljapäeviti kell 18.00 Loksa Muusikakoolis, juhendaja Lauri Metus.

- Vokaalansambel - proov kolmapäeval kell 16.00-17.00 Loksa Muusikakoolis, juhendaja Teele Utt.

Rigid töötavad huvihariduse ja huvitegevus riikliku rahastuse toetusest.

"Loksa linna 2017. a huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava ning edaspidised lähtekohad"Tegevuskava SIIN

Loksa linna 2017. a huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava ja edapidised lähtekohad (uuendatud variant 2018)

12.09.19

----------------------------------------------------------------------------------

 

12.09.19

21.05.19
 

LOKSA MUUSIKAKOOLI LÕPUAKTUS

26. MAIL 2019 

KELL 14.00 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKSA MUUSIKAKOOLI JÕULUPIDU

                toimub

14. detsembril 2018

kell 16.00 Loksa Muusikakooli saalis

 

------------------------------------------------------------------------------

 

6.11.18

11.09.18

 

11.09.18

10 põhjust panna laps muusikakooli

D.K. Kinarskaya, kunstiteaduste doktor, psühholoogia doktor, Vene Gnesinite nimelise muusikaakadeemia prorektor

Vaatamata sellele, et lapsel ei ole muusikalist kuulmist ja ta karjub Tšeburaška laule väga valjult ja mööda; vaatamata sellele, et klaverit pole korteris kuskile mahutada ning vanaema ei saa viia last muusikatundidesse; vaatamata ka sellele, et lapsel ei olegi selleks aega – tal on juba tunniplaanis inglise keel, ujumine, kunst ja kõik muud huviringid …

On siiski kaalukaid põhjuseid, et suuta mööda trügida kõigist nendest probleemidest ja siiski lasta lapsel õppida muusikat, ja neid põhjuseid peaksid kaasaegsed vanemad kindlasti teadma:

1. Pilli mängimine – see on traditsioonide järgimine. Muusikat on õpetatud kõigile aristokraatidele, nii Eestis, Venemaal kui Euroopas. Musitseerimine on luksus, sära ja elegants, seltskonnakommete tipp. Duke Ellington hakkas mängima klaverit seetõttu, et mängiva noormehe ümber kogunevad alati kaunid tütarlapsed. Aga mängiva tütarlapse ümber??? Tähelepanu, pruutide vanemad!

2. Muusikaõpingud harjutavad tahet ja distsipliini: pilli tuleb harjutada regulaarselt ning ilma vahedeta. Talvel ja suvel, tööpäeviti ja pühade ajal. Praktiliselt samasuguse sihikindlusega, nagu harjutavad tšempionid staadionil ja uisuväljal. Aga erinevalt spordikangelastest, ei ole pilli mängides võimalik murda ei kaela, jalga ega isegi kätt.

Tähelepanu, kallid vanemad! Muusika on iseloomu kasvatamine ilma igasuguse traumaohuta!

3. Tegeledes muusikaga, arendab laps matemaatilisi võimeid. Ta mõtleb ruumiliselt, et saada pihta õigetele klahvidele, manipuleerib abstraktsete muusikaliste kujunditega, jättes meelde nooditeksti, ja teab, et muusikalises palas, nagu ka matemaatilises tõestuses, ei saa midagi liita ega ära võtta. Albert Einstein ei mänginud viiulit ilmaasjata, ning Oxfordi ülikooli füüsika ja matemaatika professorid moodustavad 70% ülikooli muusikaklubi liikmetest.

Tähelepanu, tulevaste matemaatikute ja inseneride ettenägelikud vanemad! Musitseerimine on meeldivam, kui raskete ülesannete lahendamine eraõpetajate kurja pilgu all.

4. Muusika ja keel on kaksikvennad. Nad sündisid üksteise järel: alguses vanem – muusika, siis noorem – keeleline kõne, ning meie ajus need jätkavad kõrvuti elamist.

Fraasid ja laused, komad ja punktid, küsimused ja hüüdlaused on olemas nii muusikas kui kõnes.

Mängivad ja laulvad inimesed räägivad ja kirjutavad paremini, nendel jäävad paremini meelde võõrkeeled, nad omandavad kergemini grammatikat. Kirjanikud-melomaanid Turgenev ja Stendal, Boris Pasternak ja Lev Tolstoi, Jean-Jack Rousseau ja Pomen Poldan, nendest igaüks teadis rohkem kui üht võõrkeelt ja soovitasid kõigile tulevastele polüglottidele muusikat.

Tähelepanu, tulevaste ajakirjanike ja tõlkijate targad vanemad! Alguses oli Sõna, aga veel enne seda oli Hääl.

5. Muusika on struktuurne ja hierarhiline: suurteosed lagunevad väiksemateks osadeks, mis omakorda jagunevad väikesteks teemadeks ja lõikudeks, mis koosnevad pisikestest fraasidest ja motiividest. Muusikalise hierarhia üldine arusaamine kergendab arvutist arusaamist, mis on samuti täielikult hierarhiline ja struktureeritud.

Psühholoogid on tõestanud, et väikesed muusikud, kuulsa Shinichi Suzuki õpilased, ka need, kes ei olnud eriliselt edukad muusikalise kuulmise ja mälu arendamises, olid struktuurse mõtlemise kohapealt oma eakaaslastest tublisti ees. Tähelepanu, tulevaste IT-meeste, programmeerijate ja süsteemi administraatorite pragmaatilised vanemad! Muusika viib otse arvutiteaduste tippude suunas, Microsoft eelistab muusikalise haridusega töötajaid!

6. Muusikaõpingud arendavad suhtlemisoskuseid ehk kommunikatiivseid oskuseid. Õpinguaastate vältel saab teie laps-muusik tutvuda galantse ja sõbraliku Mozartiga, okkalise ja sportliku Prokofjeviga, elutarga ja filosoofilise Bachiga ja teiste väga erinevate muusikaliste tegelastega. Mängides peab ta kehastuma nendeks ja viima publikuni nende iseloomu, tunnetamisviisi, häält ja žeste.

Nüüd on jäänud vaid üks samm mänedžeri kohani, sest see on ju praktiliselt et kõige tähtsam – saada inimestest aru, ning kasutades oma arusaamist, juhtida neid. Tähelepanu, tulevaste äriimpeeriumite asutajate ambitsioonikad vanemad! Muusika viib südamest südamesse, ja tipp-mänedžeri kõige hirmsam relv on relvituks tegev „hea poisi" naeratus.

7. Muusikud on heasüdamlikud ja samal ajal julged. Psühholoogid väidavad, et meesmuusikud on tundlikud nagu daamid, ning naismuusikud on vastupidavad ja tahtejõulised, nagu mehed. Muusika pehmendab iseloomu, samas selleks et jõuda selles kaugele, tuleb olla vapper. Tähelepanu, ettenägelikud vanemad, kes ootavad vanaduspõlves abi ja toetust! Lapsed, kes on tegelenud muusikaga, omavad kõrgemat empaatiavõimet ja seetõttu on tihemini valmis pakkuma oma eakatele vanematele seda samust „klaasi vett".

8. Muusikaõpingud õpetavad töötama meeskonnas. Muusikud kardavad hirmsat sõna „deadline" – töö lõpetamise tähtaeg - vähem. Muusikakoolis ei saa sa lükata heliredelite arvestust või klassikontserti päeva ega nädala võrra edasi. Laval esinemine õpetab maksimaalset „tellimuse järgi" valmisolekut, ning sellise kogemusega laps ei kuku läbi raskes eksamis, töövõtuintervjuus või tähtsat ettekannet tehes.

Tähelepanu, murelikud vanemad! Muusikaõpingud lapsepõlves annavad lapsele maksimaalse enesevalitsuse ja laval esinemise oskuse kogu eluks.

9. Muusikaõpingud õpetavad väikeseid „Caesareid", kes oskavad teha mitut asja korraga. Muusika aitab orienteeruda mitmes samaaegses tegevuses: otse noodist mängija peab samal ajal tegema mitut asja – mäletama möödunut, vaatama ettepoole ja kontrollima hetkeltoimuvat.

Muusika voolab oma tempos ja lehest lugev muusik ei saa katkestada, puhata ega tõmmata hinge. Samuti ka lennukioperaator, arvutioperaator või börsitöötaja, kes jälgib samal ajal mitut ekraani, kuulab ja annab samaaegselt edasi infot mitmelt telefonilt. Muusika õpetab mõtlema ja elama mitmes suunas.

Tähelepanu, ülekoormatud ja väsinud vanemad! Lapsmuusikul hakkab olema kergem kui teil, joostes mööda mitut eluteed korraga ja jõudes igale poole esimesena.

10. Ja lõpuks – muusika on parim tee edu suunas. Miks? Vaadake punkte 1-9.

Ei ole põhjust imestada, et paljud kuulsused on  muusikalise minevikuga:

- Agatha Christie kirjutas oma esimese tüki sellest, miks on tal raske mängida klaverit laval

- Condolezza Rice, vastupidi, armastab üle kõige mängida publiku ees oma pimestavas esinemiskleidis.

- Bill Clinton on kindel, et ilma saksofonita ei oleks temast kunagi saanud presidenti

Vaadake edukaid inimesi igas valdkonnas ja küsige, ega nad ei ole lapsepõlves tegelnud muusikaga, kasvõi lühikest aega, kasvõi ilma erilise palava soovita? Muidugi on nad sellega tegelenud. Ja meil on 10 põhjust järgida nende inspireerivat eeskuju.

-----------------------------------------------------------------------------------

Десять причин отдать ребёнка в музыкальную школу

Кирнарская Д.К. доктор искусствоведения, доктор психологических наук, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных.

Несмотря на то, что ребёнок фальшиво орёт песни Чебурашки, и слуха у него нет; несмотря на то, что пианино некуда поставить, и бабушка не может возить ребёнка «на музыку»; несмотря на то, что ребёнку вообще некогда – английский, испанский, секция по плаванию, балет и прочая, и прочая …

Есть веские причины всё это преодолеть и всё-таки учить музыке, и эти причины должны знать современные родители:

1. Играть – это следовать традиции. Музыке учили всех аристократов, русских и европейских. Музицировать – это лоск, блеск и шик, апофеоз светских манер.

Дюк Эллингтон начал играть на рояле потому, что вокруг играющего парня всегда собираются девушки. Ну, а вокруг играющей девушки? Внимание, родители невест!

2. Музыкальные занятия воспитывают волю и   дисциплину: заниматься на инструменте надо  постоянно, регулярно и без перерывов. Зимой и летом, в будни и праздники. Почти с тем же упорством, с каким чемпионы тренируются в спортзале и на катке. Но, в отличие от героев спорта, играя на рояле, нельзя сломать ни шею, ни шею, ни ногу и ни даже руку.

Внимание, строгие родители! Музыка – это воспитание характера без риска травмы: как хорошо, что такое возможно!

3. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические способности. Он пространственно мыслит, попадая на нужные клавиши, манипулирует абстрактными звуковыми фигурами, запоминая нотный текст, и знает, что в музыкальной пьесе как в математическом доказательстве: ни убавить, ни прибавить! Не случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора физики и профессора математики Оксфорда составляют 70% членов университетского  музыкального клуба.

Внимание, дальновидные родители будущих математиков и инженеров! Музицировать приятнее, чем решать трудные задачи из-под репетиторской палки.

4. Музыка и язык – близнецы-братья. Они родились следом друг за другом: сначала старший  – музыка; потом младший – словесная речь, и в нашем мозге они продолжают жить рядом.

Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания есть и в музыке, и

в речи.

Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова, быстрее усваивают грамматику. Меломаны-литераторы Тургенев и Стендаль, Борис Пастернак и Лев Толстой, Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан, каждый из которых знал не один иностранный язык, рекомендуют всем будущим полиглотам музыку.

Внимание, мудрые родители будущих журналистов и переводчиков! Вначале было Слово, но ещё раньше был Звук.

5. Музыка структурна и иерархична: крупные произведения распадаются на менее крупные части, которые в свою очередь делятся на небольшие темы и фрагменты, состоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное понимание музыкальной иерархии облегчает понимание компьютера, тоже сплошь иерархичного и структурного.

Психологи доказали, что маленькие музыканты, ученики знаменитого Шиничи Сузуки, если даже не слишком преуспели в развитии музыкального слуха и памяти, зато обошли своих сверстников по уровню структурного мышления. Внимание, прагматичные родители будущих IT-инженеров, системных администраторов и программистов! Музыка ведёт прямо к вершинам компьютерных наук; не случайно фирма Microsoft предпочитает сотрудников с музыкальным образованием.

6. Музыкальные занятия развивают навыки общения или, как их сегодня называют, коммуникативные навыки. За годы учёбы ребёнок-музыкант познакомится с галантным и дружественным Моцартом, ершистым и атлетичным Прокофьевым, умудрённым и философичным Бахом и другими очень разными музыкальными персонами. Играя, ему придётся в них перевоплотиться и донести до публики их характер, манеру чувствовать, голос и жесты.

Теперь остаётся один шаг до таланта менеджера. Ведь для него едва ли не главное – понимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять ими. Внимание, амбициозные родители будущих основателей бизнес-империй! Музыка ведет от сердца к сердцу, и самое грозное оружие топ-менеджера – обезоруживающая улыбка «хорошего парня».

7. Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Как утверждают психологи, музыканты-мужчины чувственны, как дамы, а музыканты-женщины стойки и тверды духом, как мужчины. Музыка смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо быть  мужественным. Внимание, прозорливые родители, ожидающие помощи и поддержки в старости! Дети, которые занимались музыкой, сочувственны и одновременно терпеливы, и потому чаще готовы подать своим престарелым родителям тот самый «стакан воды».

8. Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты меньше боятся страшного слова deadline – срок сдачи работы. В музыкальной школе нельзя перенести на завтра или на неделю вперёд зачёт по гаммам и классный концерт. Положение артиста на сцене приучает к максимальной готовности «по заказу», и ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный экзамен, интервью при приёме на работу и ответственный доклад.

Внимание, беспокойные родители! Музыкальные занятия в детстве – это максимальная выдержка и артистизм на всю жизнь.

9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких «цезарей», умеющих делать много дел сразу. Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновременных процессах: так, читающий с листа пианист, сразу делает несколько дел – помнит о прошлом, смотрит в будущее и контролирует настоящее.

Музыка течёт в своём темпе, и читающий с листа не может прерваться, отдохнуть и перевести дух. Так же и авиадиспетчер, оператор ЭВМ или биржевой брокер следит за несколькими экранами и одновременно слушает и передаёт информацию по нескольким телефонам. Музыка приучает мыслить и жить в нескольких направлениях.
Внимание, перегруженные и усталые родители! Ребёнку-музыканту будет легче, чем Вам, бежать по нескольким жизненным дорожкам и везде приходить первым.

10. И, наконец, музыка – наилучший путь к жизненному успеху. Почему? См. пункты 1-9.

Немудрено, что музыкальным прошлым отмечены многие знаменитости:- Агата Кристи свой первый рассказ написала о том, почему ей трудно играть на фортепиано на сцене;

- Кондолиза Райс, напротив, больше всего любит играть на публике в своём ослепительном концертном платье,

- Билл Клинтон уверен, что без саксофона никогда не стал бы президентом.

 

Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не занимались ли они в детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, хотя бы даже и без особого рвения? Конечно, занимались. И у нас есть 10 причин последовать их вдохновляющему примеру.

20.12.17

---------------------------------------------------------------------------------

AUSTATUD LAPSEVANEM!

Loksa Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi.

Kui Sa ei ole otsustanud, kas panna laps Muusikakooli, siis tasub kindlasti proovida.

Ootame Teid koos lapsega Loksa Muusikakooli

esmaspäeval, 25.09.2017 kella 15:00 – 19:00

Tulge kindlasti kohale ja leiame teie lapsele sobiva instrumendi. Lapse vanus ei ole oluline.

Loksa Muusikakoolis on võimalik õppida:

klaver, viiul, kitarr, akordion, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon, tuuba.

Hea on, kui laps julgeb meile ühe laulu laulda!

TULGE  KINDLASTI! MEIE OOTAME TEID!

Loksa Muusikakool

5164424 Lauri Metus

14.09.17

Uute õpilaste vastuvõtt

 

---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakooli lõpuaktus

28.04.17

Loksa Muusiakooli lastekoor käis laulupeo ettelaulmisel ja tulemus oli suurepärane!

4.04.17

Tule kuulama!

3.12.16

Detsember Loksa Muusikakoolis

* 04.12.2016 Perepäeva kontsert Kolgaküla Rahvamajas kell 13.00
* 16.12.2016 Muusikakooli jõulupidu kell 15.30
* 17.12.2016 Esinemine Kolga Jõululaadal kell 12.00

11.11.16

Loksa Muusikakooli õpilased esinesid Klassikaraadio otsestuudios.

9. novembril käisid Loksa Muusikakooli õpilased Klassikaraadio otsestuudios esinemas. Saadet kuulata ja fotosid vaadata saad allolevatelt linkidelt. 

SAADE JA UUDIS SIIN.

FOTOD SIIN.

9.11.16

Kontsert "Hingedepäevast isadepäevani"

30.09.16

10 põhjust, miks panna laps muusikakooli

Loe, miks on muusiakaline haridus lapsele oluline.

Loe eesti keeles.

Loe vene keeles.

30.09.16

Loksa Muusikakooli ettevalmistusklassi aktus

Loksa Muusikakooli ettevalmistusklassi aktus toimub esmaspäeval, 03.10 esmaspäeval kell 17:00.

-----------------------------------------------------------------------------------

30.09.16

Oktoobrikuu Loksa Muusikakoolis

01. oktoobril rahvusvahelise muusikapäeva kontsert kell 11.30
03. oktoobril ettevalmistusklassi aktus kell 17.00
                        vaskpilli erialade avamine kell 18.00

28-29. oktoobril Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri laager Loksal
29. oktoobril  kell 16.00  Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri kontsert-peaproov

---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

26.05.16

Loksa Muusikakooli kooliaasta lõpuaktus  toimub 3. juunil kell 14.00 Loksa Kultuurikeskuse saalis.

----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakooli IV ja VII klassi lõpuaktus 

toimub 22. mail kell 14. 00 Loksa Kultuurikeskuse saalis.

----------------------------------------------------------------------------------

Emadepäeva kontsert Loksa Muusikakoolis

28.04.16

Kevadkontsert koos lätlastega.

4.04.16

Loksa Muusikakooli lapsevanemate üldkoosolek

Loksa Muusikakooli lapsevanemate üldkoosolek toimib 8.04.2016 algusega kell 18:00 Loksa Muusikakooli saalis.

7.12.15

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

7.12.15
7.12.15

---------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakooli ettevalmistusklassi katsed

Katsed toimuvad 17. september ja 18. september kell 13:00-18:00.

Info tel 607 5628 või 516 4424

---------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakooli aktus 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Loksa Muusikakool võtab tööle

SOLFEDŽOÕPETAJA (kaheaastane leping)

-Kellel on kõrgharidus (magister või bakalaureus)

-Kellele meeldib töö lastega

-Kes armastab muusikat

Pakume:

-Täiskoormust (22t), töö kolmel päeval nädalas

-Toredat kollektiivi

-Looduskaunist kohta, Tallinnast 65km

Avaldus Loksa Muusikakooli direktori nimele ja CV palun saata  muusikakool@loksa.ee hiljemalt 31.07.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakooli lõpetajate kontsert-aktus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakooli ettevalmistusklassi õpilaste kontsert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakool külas Läti sõpradel

Läti Vabariigi Kandava Muusikakooliga seob meid pikaajaline sõprus. Alguse sai see aastal 1992. Vahepeal on olnud kriisiaeg ja külas käimine jäi harvemaks, kuid eelmisel aastal saime küllakutse, minna kontsertreisile Kandavasse. 30. aprillil kell pool seitse hommikul istusime OÜ Transtime suurde Volvo bussi ja alustasime sõitu Lätimaale. Riias oli meil vastas Kandava Muusikakooli direktor Marute koos giidiga, kes tegid meile toreda ekskursiooni Riia vanalinnas, saime käia Peetri kiriku tornis ja nautida kaunist vaadet Riia linnale. Õhtu saabudes jõudsime Kandavasse. Peale majutumist käisime uudistamas Kandava kiriku orelit, mis oli saanud oma 150-ndaks sünnipäevaks värske sisu ja kuue. Oli võimalus ka oreli sisse minna. Reisi teisel päeval saime nautida Rodeli sõitu, mis on bobi-kelgu suvine variant. Kõik sõitsid päris mitu korda ja nautisid igat meetrit. Peale lõunat toimus Kandava Muusikakooli saalis proov ja kell viis kontsert, kus esimeses osas esinesime meie ja teises osas võõrustajad. Kontsert kestis kaks tundi koos vaheajaga. Lapsed olid väga tublid ja said esinemisega suurepäraselt hakkama. Peale kontserti toimus pidu ansambliga „Rööm-2", mille juhatasid sisse meie klaveriduo ja saksofoni solist. Kolmanda päeva hommikul algaski kojusõit. Jätsime hüvasti sõpradega ja sõitsime naaberlinna Puresse, kus me saime külastada Šokolaadi muuseumi. Väga hästi ülesehitatud programmi juhtis kohalik giid. Terve grupp sai valmistada šokolaadist komme, neid kohapeal süüa ja pulgakommi kaasagi võtta. Tagasiteel tegime peatuse Riias, Lido pargis, kus lapsed said nautida erinevaid atraktsioone ja kaunite lilleseadete ja skulptuuride keskel pilti teha. Kogu reisiseltskond oli 47 inimest, 37 last ja 10 täiskasvanut, kelle seas lisaks muusikakoolile ka Lemara Vahi koos nelja kunstiringi lapsega. Loksa Muusikakool tänab südamest toredat reisiseltskonda, lisaks Loksa Linnavalitsust ja OÜ Transtime toredat bussijuhti Arvit.

Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURSS!
ÕNNITLEME!

21. veebruaril 2015 toimus Kiili Kunstide Koolis Loode-Eesti regiooni puupuhkpilliõpilaste konkurss. See konkurss on vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2015" eelvoor. Loksa Muusikakoolist osales neli plokkflöödiõpilast, viies jäi konkursipäevaks kahjuks haigeks.

TULEMUSED:  
kuni 10-aastased:

ETHEL MALKUS (diplom)  õp. Riina Paartalu
ANN MIRT KORMAN (diplom)  õp. Erika Kasetalu
ANNA ELIISABET MÄND  III KOHT (lõppvooru) õp. Erika Kasetalu

11-12 aastased: 
MARIA LAHE  II KOHT  (lõppvooru) õp. Erika Kasetalu

Lõppvoor toimub 13.-14.märts Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakooli ettevalmistusklassi aktus

Loksa Muusikakooli ettevalmistusklassi aktus toimub 30. septembril kell 18.00 Loksa Muusikakooli saalis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOKSA  MUUSIKAKOOLI OODATAKSE MUSIKAALSEID LAPSI
2. septembril toimus Loksa Muusikakoolis avaaktus.Tänavune õppeaasta on muusikakoolile juba 43. Õpilasi asub õppima kuuskümmend, esimesse klassi astus 12 õpilast. Loksa Muusikakoolis saab õppida kaheksal erineval erialal: klaver, viiul, kitarr, akordion, plokkflööt, flööt, klarnet ja saksofon.
Loksa Muusikakool alustab uute õpilaste vastuvõttu ettevalmistusklassi 17.-19. septembrini 2014 kell 16.00 – 18.00.
Muusikaõpingute puhul on õige alustamise aeg varane noorus, viiuli ja klaveri eriala puhul lausa eelkooliiga. Pillimäng on füüsiliselt väga keeruline tegevus ja sellega tuleb algust teha varakult. Hiljem alustajate musitseerimislaad võib jääda kohmakaks nii tehnilise kui loomingulise poole pealt. Samas on ka instrumente, mis tugevamat jõudu nõuavad, nagu kitarr ja puhkpill, mistõttu pole hiljem alustamine samuti välistatud. Õige alustamise aja määravad koos mitu tegurit ning kõige paremat nõu saab selle kohta anda muusikakooli kollektiiv. Kõige olulisem – mitte hilineda.
Muusikakooli sissesaamise põhiliseks eelduseks on musikaalsus. Kui laps ei ole musikaalne, ei hakka muusika temas helisema ning ta kaotab üsna varsti huvi.
Muusikakoolis õppimine nõuab suurt vastutustunnet, päeva- ja nädalaplaneerimist ning on vastutus kogu perele. Muusikakool ei ole huviring, vaid kool, oma programmi, kontsertide ja õppetööga. Lapse edu muusikakoolis sõltub paljuski perekonnast. Kui pere ei pea muusikakooli tähtsaks, siis ei pea seda ka laps. Edukate muusikaõpilaste ühiseks nimetajaks ongi suur kodune toetus ning huvi.
Loksa Muusikakool tervitab kõiki kooli alguse puhul ja soovib meeldivaid muusikaelamusi meie kontsertidel!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Muusikakooli lõpuaktus

Aktus toimub 30. mail Loksa Muusikakooli saalis, algus kell 15.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------