23.03.18

Loksa Noortekeskus
juhataja
Margit Amer

registrikood: 75035602
aadress: Tallinna tn 47, Loksa linn
tel: 5837 0886
e-post: 
noortekeskus@loksa.ee

26.05.20
26.05.20

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

15.11.19

Teeviit.ee noorte heaolu ideetuba

Mida saame teha selleks, et rohkem noori tunneksid ennast väärtusliku ja elurõõmsana?

#OlenVäärtuslik #Elurõõm #Eneseusk #Julgus #ArmastanEnnast #EneseVäärtustamine #HuviEluVastu #Enesekindel #Õnnelik

Noorte heaolu ideetoas loome selgust, mis on positiivne vaimne tervis ja heaolu? Kuidas seda saavutada? Kuidas saab igaüks ise aidata kaasa vaimse tervise edendamisele? Mõtleme koos, milliseid veebilahendusi, algatusi või tuge saaks noorte abistamiseks luua ja hästi leitavaks muuta.

Kutsume kõiki 11-26 aastaseid noori ideetubadesse kaasa mõtlema, kuidas ennetada vaimse tervise raskusi ning kuidas iseend või oma lähedast vaimse tervise raskuste korral toetada.

Noorte heaolu ideetubasid modereerib Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Eestis Inspiratsioon.ee koolitaja Harald Lepisk ning Ida-Eestis Game Club loovjuht Aleksei Razin.

Leia endale sobivaim ideetuba, milles osaleda:

Tallinnas – 25. novembril kell 12:00-16:30, Põhja-Tallinna Noortekeskus, (Kopli 98, Tallinn);

Tartus – 27. novembril kell 12:00-16:30, Anne Noortekeskuses, (Uus 56, Tartu);

Pärnus – 28. novembril kell 12:00-16:30, Sauga Avatud Noortekeskus (Põõsalinnu 2, Sauga alevik, Pärnumaa);

Sillamäel – 29. novembril kell 12:00-16:30, Sillamäe Kultuurikeskuses (Kesk 24, Sillamäe).

Noorte heaolu ideetoas osalemine on tasuta ja sisaldab tervislikku vahepala. Teretulnud on noored ja noortega töötavad täiskasvanud. Igasse ideetuppa on oodatud 25 osalejat! Registreeri kohe ja saad kaasa rääkida olulistel teemadel! Kui Sul on ideetoa kohta küsimusi, siis kirjuta julgelt bret@eduakadeemia.ee

Registreeri end ideetuppa!  https://www.teeviit.ee/noorte-heaolu-ideetoad/    

Teeviit.ee noorte heaolu ideetubade läbiviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

15.11.19

Laiendame noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendame noorte kaasatust noorsootöösse.

Loksa, Kuusalu, Vihula koostöögrupp, kuhu kuuluvad Loksa linn, Kuusalu vald ja Haljala vald (Vihula omavalitsusüksus), osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest " Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
Programmi kestvus:  17.04.2017-31.12.2018.
Programmi maksumus:   81 088  eurot.
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö tenuste arendamine, uute teenuste loomine, ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate tenuste kaudu.
Tulemus: rohkem Loksa linna, Kuusalu valla ja Haljala valla noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo: https://www.facebook.com/Loksa-Kuusalu-ja-Vihula-koost%C3%B6%C3%B6grupp-676421149212778/
Tegevuse elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastustatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

18.11.19
HUVIRINGID 2019/2020
* Käsitööring toimumis aeg neljapäeviti 16.30-18.30
* Laskering toimumisaeg reedeti 15.00
* Tehnikaring "Vanast uus" - 2 korda kuus Loksa kooli vanas katlamajas. Iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval kell 19.00-21.00. Küsi infot  tel 51997711
----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Noortekeksus on liitunud projektiga "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste"

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.