28.01.22

Eelarve

Valdkonda reguleerivad järgmised õigusaktid:

Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord
Loksa linna eelarve reservfondi kasutamise kord

 

Alljärgnevalt on esitatud Loksa linna eelarved, lisaeelarved ja eelarve muutmised koos eelnõudega:

2022

2021

2020

2019

2018

2017