26.10.21
TEATED
-------------------------------

TEADAANNE

15.-27. novembrini peseme Posti 27A veepumpla joogiveepaake.

Peale tööde lõppu ja torustiku taasühendamist pumplaga võib vees esineda hõljuvainet. Soovitame toimida alljärgnevalt:

1. Lasta köögi ja vannitoa kraanist 1-2 minutit veel voolata ja alles peale vee selginemist kasutada neid veeseadmeid, mis võivad ummistuda (WC loputuspaak, joogiveefilter, pesumasinad, boiler).

2. Eramutes võtta vajadusel lahti ja pesta veearvesti mudapüüdja või lasta veel voolata kuni väljuv vesi on selge.

Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest!

OÜ LOKSA HALJASTUS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СООБЩЕНИЕ

С 15 по 27 ноября по адресу Пости 27 А (водонапорная станция) будет происходить промывка водяных емкостей.

Поскольку даже после окончания работ в трубопроводах может оставаться взвеси, рекомендуем после восстановления давления воды следующее:

1. Откройте краны на кухне и в ванной дайте воде стечь 1-2 минуты и только потом, после того, как вода из крана пойдет чистой, используйте оборудование, которое может засориться первым  (бачок смыва унитаза, фильтр питьевой воды, стиральные машины, водонагреватель).

2. В частных домах, если необходимо, откройте и вымойте грязевик (фильтр) водомера и проливайте воду, до тех пор пока потечет чистая вода.

Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!

OÜ LOKSA HALJASTUS

7.10.22

TEADAANNE

10.-22. oktoobrini peseme Ranna tn 19 veepumpla joogiveepaake.

Peale tööde lõppu ja torustiku taasühendamist pumplaga võib vees esineda hõljuvainet. Soovitame toimida alljärgnevalt:

1. Lasta köögis ja vannitoa kraanist 1-2 minutit veel voolata ja alles siis peale vee selginemist kasutada neid veeseadmeid, mis võivad ummistuda (WC loputuspaak, joogiveefilter, pesumasinad, boiler).

2. Eramutes võtta vajadusel lahti ja pesta veearvesti mudapüüdja ,või laske seal vett väljuv nii kaua kui välju vesi on selge.

Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest!

OÜ LOKSA HALJASTUS

----------------------------------------------

СООБЩЕНИЕ

С 10 по 22 октября по адресу Ranna19 (водонапорная станция) будет происходить промывка водяных емкостей.

Поскольку даже после окончания работ в трубопроводах может оставаться взвеси, рекомендуем после восстановления давления воды следующее:

1. Откройте краны на кухне и в ванной дайте воде стечь 1–2 минуты и только потом, после того как вода из крана пойдет чистой, используйте оборудование, которое может засориться первым (бачок смыва унитаза, фильтр питьевой воды, стиральные машины, водонагреватель).

2. В частных домах, если необходимо, откройте и вымойте грязевик (фильтр) водомера и проливайте воду, до тех пор, пока потечет чистая вода.

Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!

OÜ LOKSA HALJASTUS

 

27.04.22

Loksa joogiveest

Esmaspäeval 18. aprillil pesid OÜ Loksa Haljastus töömehed joogivee mahuteid. Meie linna veevarustus on ehitatud nii, et põhjaveest pumbatakse vesi suurtesse 80. kuupmeetristesse betoonist mahutitesse ja sealt edasi veevärki. Kuna vesi, mida me sügavamalt, kui 90 meetrit välja pumpame on looduslik, siis on seal lahustunud pinnasest leiduvaid keemilised elemendid. Välisõhuga kokkupuutumisel kiirenevad seal seni pinnasesügavuses ja pimeduses aeglaselt toimuvad protsessid. Näiteks raua oksüdeerimine õhus oleva hapniku abil. Vees on ka bioloogiline elu, see on sobilik paljudele bakteritele. Mistõttu koguneb betoonmahutitesse ja ka torustikku sade, mis eluslooduse seaduste põhjal, hakkab levima. See on paratamatu protsess. Vee-ettevõte peab leidma võimalusi selle leviku tõkestamiseks. Selleks pestakse ja "kloreeritakse" nii mahuteid, kui torustikke. See on vana ja ammu kasutusel olev meetod. Ka Loksal on seda regulaarselt tehtud. Muud võimalust meil ei ole.

Ka sellel kevadel võeti töö ette. Selleks pestakse mahutid ja pesuvesi saadetakse kanalisatsiooni. Peale pesu tuleb kasutada klooriühendeid. Parema tulemuse saavutamiseks lastakse veel "klooriga" tunde mahutites seista, seejärel lastakse vesi välja ja mahutid loputatakse korduvalt. Kloorivesi ei tohiks veevärki jõuda. Seekord juhtus nii, et ventiil, mis mahutist veevärgi pidi eraldama, ei olnud tihe ja mõningane osa kloreeritud veest pääses torustikku. Selle kontsentratsioon oli üsna tühine, kuid andis veele iseloomuliku lõhna ja maiste. Seda, kas ventiil on korras või mitte on raske kontrollida, kuna igapäevaselt on see pidevalt avatud, et vesi veevärki jõuaks.

Kohe, kui informatsioon kloorile iseloomuliku lõhna ja maitsega veest OÜ Loksa Haljastuse töötajateni jõudis, avati tuletõrje hüdrandid, et kogu torustikes olev vesi välja lasta. See võttis aega, viimased hüdrandid suleti kell 12 öösel. Hüdrantidest vee väljalaskmine toob endaga kaasa alati torustikes ladestunud sade liikumise. Seega kraanivesi on mõnda aega hägune. Kui mõnes majas on veel sisetorustike vees kloorilõhna ja hägusust, siis oleks soovitav lasta kraanist mõnda aega vett joosta. Soovitame lasta joosta 2 kuni 5 minutit, siis peaks püstikust vesi väljas olema ja puhas vesi asemel. Klooriühendi, ma kasutan meelega sõna klooriühend, kuna tegemist ei ole puhta klooriga, kontsentratsioon veevärgi vees on väga väike, siis ohtu elule ja tervisele see ei kujuta. Aga muidugi on sellise vee tarbimine ebameeldiv. Vigane ventiil asendatakse. Seega, tehnika vedas meid alt.

Vabandame siiralt juhtunu pärast

Raik Saart
OÜ Loksa Haljastus, juhatuse liige

21.01.22

Teadaanne

20. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2022 toimub tuletõrjehüdrantide kontrollimine Posti ja Tallinna tänaval.  Seoses sellega on võimalikud veekatkestused ja veekvaliteedi halvenemine.

Vabandame ebamugavuste pärast

Loksa Haljastus OÜ

---------------------------

Объявление

С 20 января по 22 января 2021 года в связи с проверкой пожарных гидрантов по ул. Posti и ул. Tallinna возможны перебои воды и ухудшения качества воды.

Приносим извинения за неудобства

Loksa Haljastus OÜ

------------------------------

15.08.19

OÜ Loksa Haljastus teenustööde eest võetava tasu muutmine.

17.06.2019 aastal kinnitas OÜ Loksa Haljastus Nõukogu OÜ Loksa Haljastuse juhatuse ettepaneku teenustööde eest võetava tasu muutmiseks.

Teenustööde hinnad on all pool esitatud tabelis.

Teenuse nimetus

Ühik

Hind käibemaksuga

San.tehnilised tööd

1 tund

30.00

Veeühenduse sulgemine kliendi tellimusel

1 kord

10.00

Veeühenduse avamine kliendi tellimusel

1 kord

10.00

Veesõlmes veefiltrite kontroll ja puhastus kliendi tellimusel

1 kord

10.00

Veemõõtja plommimine

1 kord

15.00

Fekaalivedu

1 koorem 5mᶾ

55.00

Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu

1 tund

80.00

Ummistuste likvideerimise teenus survepesuautoga

1 tund

55.00

Laadur-eksakavaatori teenus

1 tund

55.00

Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna lisandub hinnale transpordikulu

1 km

1.70  

Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimisele kuni 2,5mᶾ/h

 

25.00

Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimisele alates 2,5mᶾ/h

 

45.00

Vee-või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral

 

45.00

Sisendveetorustiku survestamine

1 kord

30.00

Märkused:

1. Hinnad on käibemaksuga.

3. Hinnad kehtivad alates 15.07.2019.

------------------------------------------------------------------------------

20.05.19

Lugupeetud OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijad

Seoses veetorustike läbipesuga 21. mail 2019  Tallinna tn 47, 47a, 47b,  Nooruse tn 5, 7, 9; Nooruse/Pärna nurk; Pärna tn; Rohuaia tn 12, 10, 8, 6, 6a, 4, 2 ja Jõe tn ning Berta kinnistul  ei ole ajutiselt vett kella  20.00 - 23.00.

Läbipesu tööde ajal palume vett mitte tarbida.
Palume korteriühistutel teavitada majaelanikke!
Tööde ajal esineb ajutisi veekatkestusi ja veesurve langust, vees võib olla hõljuvainet  ja sel ajal vee tarbimine võib tekitada seadmetes ummistusi. Kuna ka pärast tööde lõppu võib torustikesse jääda lahtist hõljuvainet, siis pärast veesurve taastamist soovitame toimida alljärgnevalt:
1. Mitte kasutada esimesena ummistuda võivaid seadmeid (WC loputuspott, joogiveefilter, pesumasinad, boiler).
2. Korterites lasta vett voolata köögi ja vannitoa kraanist, kuni hakkab tulema selget vett (umbes 1 minut).
3. Pereelamutes võtta vajadusel lahti ja pesta veearvesti mudapüüdja ja lasta mudapüüdjast välja vett, kuni hakkab tulema selge vesi.

Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest!

Tel 55512015

 

16.05.19
Seoses veetorustike läbipesuga 16 mai 2019 Tallinna, Posti, Rohuaia, Lasteaia, Uus, Lille, Pärna, Aia, Papli tn  ei ole ajutised vett kella 9.00 - 16.00.
Läbipesu tööde ajal palume vett mitte tarbida.
Palume korteriühistutel teavitada majaelanikke!
Tööde ajal esineb ajutisi veekatkestusi ja veesurve langust, vees võib olla hõljuvainet  ja sel ajal vee tarbimine võib tekitada seadmetes ummistusi. Kuna ka pärast tööde lõppu võib torustikesse jääda lahtist hõljuvainet, siis pärast veesurve taastamist soovitame toimida alljärgnevalt:
1. Mitte kasutada esimesena ummistuda võivaid seadmeid (WC loputuspott, joogiveefilter, pesumasinad, boiler).
2. Korterites lasta vett voolata köögi ja vannitoa kraanist, kuni hakkab tulema selget vett (umbes 1 minut).
3. Pereelamutes võtta vajadusel lahti ja pesta veearvesti mudapüüdja ja lasta mudapüüdjast välja vett, kuni hakkab tulema selge vesi.
 
Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest!
 
---------------------------------------------------------------------------------
Уважаемые пользователи услуг водоснабжения OÜ LOKSA HALJASTUS.
16 мая c 9-00 до16-00 будет проводиться промывка трубопроводов по ул. Tallinna, Posti, Rohuaia, Lasteaia, Uus, Lille, Pärna, Aia, Papli.
В это время мы рекомендуем не пользоваться водой.
Просим квартирные товарищества информировать жителей!!!
Во время проведения работ могут возникать временные перебои с водой и падение давления воды, могут возникать взвеси в воде, а потребление воды может привести к засорению оборудования. Поскольку даже после окончания работ в трубопроводах может оставаться взвеси, рекомендуем после восстановления давления воды следующее:
1. Не пользоваться оборудованием, которое может забиться первым (сливной бачок унитаза, фильтр питьевой воды, стиральная машина, бойлер).
2. В квартирах откройте краны на кухне и в ванной, и дайте воде стечь, пока не появится чистая вода (около 1 минуты).
3. В частных домах, если необходимо, откройте и вымойте грязевик (фильтр) водомера и проливайте воду, до тех пор пока потечет чистая вода.
 
Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!

 

TEADAANNE OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijatele

Lugupeetud OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijad
Mais alustame Loksal veetorustike läbipesuga.

Läbipesu tööde ajal palume vett mitte tarbida.
Palume korteriühistutel teavitada majaelanikke!!!

Tööde ajal esineb ajutisi veekatkestusi ja veesurve langust, vees võib olla hõljuvainet  ja sel ajal vee tarbimine võib tekitada seadmetes ummistusi. Kuna ka pärast tööde lõppu võib torustikesse jääda lahtist hõljuvainet, siis pärast veesurve taastamist soovitame toimida alljärgnevalt:
1. Mitte kasutada esimesena ummistuda võivaid seadmed (WC loputuspott, joogiveefilter, pesumasinad, boiler).
2. Korterites lasta vett voolata köögi ja vannitoa kraanist, kuni hakkab tulema selget vett (umbes 1 minut).
3. Pereelamutes võtta vajadusel lahti ja pesta veearvesti mudapüüdja ja lasta mudapüüdjast välja vett, kuni hakkab tulema selge vesi.

Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest!

OÜ Loksa Haljastu

------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые пользователи услуг водоснабжения  OÜ LOKSA HALJASTUS.

В мае месяце  будет проводиться промывка трубопроводов в Локса ( Время и место будет сообщено дополнительно).
В это время мы рекомендуем не пользоваться водой.
Просим квартирные товарищества информировать жителей!

Во время проведения работ могут возникать временные перебои с водой и падение давления воды, могут возникать взвеси в воде, а потребление воды может привести к засорению оборудования. Поскольку даже после окончания работ в трубопроводах может оставаться взвеси, рекомендуем после восстановления давления воды следующее:
1. Не пользоваться оборудованием, которое может забиться первым (сливной бачок унитаза, фильтр питьевой воды, стиральная машина, бойлер).
2. В квартирах откройте краны на кухне и в ванной, и дайте воде  стечь, пока не появится чистая вода (около 1 минуты).
3. В частных домах, если необходимо, откройте и вымойте грязевик (фильтр) водомера  и проливайте воду, до тех пор пока потечет чистая вода.

 

Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!

---------------------------------------------------------------------------------