30.01.23

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapse emale, kui lapse ema on Loksa linna elanik vähemalt 6 kuud vahetult enne lapse sündi.

Sünnitoetust makstakse lapse emale ka juhul, kui lapse isa on Loksa linna elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja lapse ema on linnaelanikuks registreerinud enne lapse sündi.

Sünnitoetuse suurus on 400 eurot kahele esimesele lapsele ja alates kolmandast lapsest 500 eurot. 50% toetuse summast kantakse taotleja arvelduskontole sünni registreerimise järgselt ja 50% lapse 1-aastaseks saamisel, kui lapsevanemad on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elanikud.

Toetuse esimese osa saamiseks on vaja esitada sünnitoetuse taotlus (pdf) (rtf)Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >> Toetuse teine osa kantakse toetuse saaja arvelduskontole perekonnaseisuametniku esildise alusel.