1.07.21

Aastal 2021 toimuvad suurjäätmeveod 20.01, 17.03, 12.05, 07.07, 01.09, 27.10 ja 22.12.

Sooviavaldus tuleb esitada äraveole eelneva nädala jooksul, e-postile karin.ilves@loksa.ee.

Avaldusse tuleb märkida jäätmeveo (AS Eesti Keskkonnateenused) lepingu number ja omaniku nimi, aadress ning ligikaudne jäätmete maht (m3). Kortermajade elanikel palume suurjäätmed panna jäätmekonteinerite juurde. Eramaja omanikud aga oma territooriumile nii, et on tagatud juurdepääs. Kui avaldust ei saa e-postiga saata, siis võib selle tuua Loksa Linnavalitsusse.

Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem kui üks nädal enne toimuvat suurjäätmevedu. Kui ei ole võimalik oodata järgmise suurjäätmeveoni siis tuleb suurjäätmed viia jäätmejaama (1m3 maksab 9.60€). Jäätmejaama kohta leiate infot SIIT.

NB! Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi, sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid.

Suurjäätme äravedu maksab 0,01€  1mkohta, tasu lisatakse järgmisele AS Eesti Keskkonnateenused arvele.

Suurjäätmete äraveoga tegeleb:

arendus- ja keskkonnanõunik
Karin Ilves
tel: 5304 8333
e-post: 
karin.ilves@loksa.ee