20.06.23

Hinnakiri

VEEVARUSTUS JA –KANALISATSIOONITEENUSE OSUTAMISE LEPING (näidis)
 

Teenuse nimetus

Ühik

Hind KM-ta, eurot

Tasu võetud joogivee eest

€/m³

1,09

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

€/m³

1,92

*Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 14.11.2016 otsusega nr 9.1-3/16-011
 

Liitumistasu

Ühik

Hind KM-ta, eurot

Ühiskanalisatsiooniga

1 liitumispunkt

948,18

Ühisveevärgiga

1 liitumispunkt

796,77

 

Teenuse tellimine telefonil 5551 2015 või e-posti teel halajastus@loksa.ee

 

Плата за подключение

Единица измерения

Цена без НСО, евро

к канализационной сети

1 пункт подключения

948,18

к сети водоснабжения

1 пункт подключения

796,77

 

Заказ услуг по тел. 55512015 или haljastus@loksa.ee

----------------------------------------------------------------------------------

Teenustööde hinnakiri.

Teenuse nimetus

Ühik

Hind KM-ga.

San.tehnilised tööd

1 tund

30,00

Veeühenduse sulgemine kliendi tellimusel

1 kord

10.00 

Veeühenduse avamine kliendi tellimusel

1 kord

10.00

Veesõlmes veefiltrite kontroll ja puhastus kliendi tellimusel

1 kord

10.00 

Veemõõtja plommimine

1 kord

15.00 

Fekaalivedu

1 koorem 5mᶾ

55.00 

Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu

1 tund

80.00 

Ummistuste likvideerimise teenus survepesuautoga

1 tund

55.00  

Laadur-eksakavaatori teenus

1 tund

55.00 

Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna lisandub hinnale transpordikulu

1 km

1.70   

Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimisele kuni 2,5mᶾ/h

 

25.00

Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimisele alates 2,5mᶾ/h

 

45.00

Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral

 

45.00 

Sisendveetorustiku survestamine

1 kord

30.00

Märkused:

Hinnad on käibemaksuga.

Hinnad kehtivad alates 15.07.2019.