4.05.20

Veemajandus

Loksa Linnavolikogu kinnitas 04.11.2010 otsustega nr 71 Loksa linna vee-ettevõtjaks alates 01.11.2010 Osaühingu Loksa Haljastus (registrikood: 11561799) (volikogu otsus).

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud õigusaktid