« Tagasi

Loksa Linnavolikogu istung, 17. juuni 2021 kell 17:30

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 45. istung toimub neljapäeval, 17. juunil 2021 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

  1. Projekti „Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse loomine" tutvustamine
  2. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine (eelnõu)
  3. Loksa linna valimiskomisjoni moodustamine, liikmete nimetamine (eelnõu)
  4. Loksa linna Mere tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu) (lisa)
  6. Linnavara omandamine (eelnõu)
  7. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees