« Tagasi

Võidupüha tähistamiseks korraldatud tänuüritusel tänas Harjumaa oma tublimaid

Juba teist aastat tähistati Võidupüha ja korraldati maakaitsepäevaga seotud sündmusi Harjumaal nagu ka Eestimaal tervikuna ja enamuses meie omavalitsustes lähtudes  ohutundest ja COVID-19 piirangutest.  Suurüritusi korraldasid enamasti MTÜ-d ja eraettevõtjad/korraldajad.

Pea aasta olime Harjumaal jätnud ära kõik tunnustusüritused ja ka seekord oli Maakaitsepäev piiratud osalejate arvuga. Võidutuli, süüdatud Presidendi poolt Paides , jõudis harjumaalasteni Rae vallas. Ehkki sündmus oli väikesemahulisem ning kohal olid vaid korraldajad, nominendid ja valdade/linnade juhid, oli Harjumaa Omavalitsuste Liit koos Rae vallaga suutnud korraldada meeldiva tänuürituse, et meie parimad saaksid kätte neile omistatud tunnustuse.

HOL-i esimees, Raasiku vallavanem Andre Sepp, andis üle maakonna teenetemärgid, skulptor Aivar Simsoni poolt teostatud HOLMER-id (Harjumaa Omavalitsuste Liit Me Ehitame Riiki), Harjumaa Kultuuripärli ning kuulutati välja Harju maakonna aukodanik.

Harjumaa aukodaniku teenetemärk on HOL-i poolt kord aastas antav maakonna kõrgeim tunnustus, mis antakse maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste eest. Esimene aukodaniku teenetemärk omistati 2009. aastal maestro Erik Klasile.  Seekord oli meil suur rõõm anda teenetemärk koos Aukodaniku tiitliga üle põlisele harjumaalasele Leelo Tunglale.

Harjumaa Kultuuripärl 2020 on Kuusalu vallas tegutseva MTÜ Tormise Kultuuriselts tegevjuht Ulvi Rand.

Ida-Harjusse jagus  veel mitmeid tunnustusi – SUUR HOLMER anti üle endisele kauaaegsele Kuusalu vallavanemale Urmas Kirtsile, VÄIKE HOLMER – Loksa abilinnapea Andres Kasklale ja Anija abivallavanem Marge Rajale.

Foto: Peeter Hütt

Teenetemärkidega tunnustati ajaleht Sõnumitooja peatoimetajat Ülle Tamme kohaliku ajakirjanduse edendamise ja infovabaduse eest seisjana, Marju Randleppa Harjumaa hariduselu edendajana, Jan Treid Harjumaa kohalike omavalitsuste arengusse ja ühistegevusse panustajana. Teenetemärk nr 100 omistati Heino Reeselile ühistegevuselise kaubanduse pikaaegse edendamise eest.

Võidupühale kohaselt kaunistati sellel päeval pärgadega kõigi langenute ja Eesti vabaduse eest võidelnute mälestusmärgid  Harjumaal.

Kuusalu valla võidutule võttis vastu Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt.

 

Loksa linna tõid võidutule ja ehtisid Eesti vabaduse eest võidelnute mälestusmärgi pärjaga Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina, linnavolikogu aseesimees Helle Lootsmann, Loksa abilinnapea Andres Kaskla ja Loksa linnapea ning Kuusalu vallavolikogu esimees Värner Lootsmann.

 

Palju õnne kõigile tunnustatuile!

Helle Lootsmann
Harjumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees