« Tagasi

Esmaspäeval, 11. oktoobril algavad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Valimised algavad 11. oktoobril ja kestavad kuni 17. oktoobrini –valida saab ühe nädala jooksul ehk siis esmaspäevast pühapäevani.

All on välja toodud hääletamise ajakava tabeli kujul.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

Hääleõigus. Loksa Linnavolikogu saavad valida linnaelanikud, kes on vähemalt 16-aastased ja kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 17. septembri 2021 seisuga Loksa linnas.

Hääletada saavad nii Eesti kodanikud, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, Eestis püsivalt elavad (s.t pikaajalist elamisluba omavad) välisriigi kodanikud kui ka kodakondsuseta isikud. Kui isikul on tähtajaline elamisluba, siis kohalikel valimistel hääletada ei saa.

Valimiste teabeleht. Igale aadressile, kus elab kasvõi üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukoht vallas või linnas. Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

Loksa linna valimisjaoskond asub Loksa Linnavalitsuse hoones, aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn. Valimisjaoskonda tulles:

 • võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument,
 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Elektrooniline hääletamine algab esmaspäeval, 11. oktoobril kell 09:00 ja kestab kuni laupäeva, 16. oktoobri kella 20:00-ni. Seekord saab elektroonilist häält soovi korral muuta, kui tulete pühapäeval, 17. oktoobril elukohajärgsesse jaoskonda pabersedeliga hääletama. Tegemist on uuendusega, varasematel valimistel sellist võimalust ei olnud.

Loksa linna hääleõiguslikud elanikud on oodatud hääletama Loksa linna valimisjaoskonda terve nädala jooksul. Eelhääletamine toimub esmaspäevast laupäevani (11.-16. oktoober) kell 12:00-20:00. Valimispäev on pühapäev, 17. oktoober, mil valimisjaoskond on avatud kell 09:00-20:00.

Väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda saab hääletada esmaspäevast kuni neljapäevani. Näiteks saavad Kuusalu valla elanikud tulla 11. – 14. oktoobril hääletama Loksa linna valimisjaoskonda. Samuti saavad Loksa linna elanikud sel perioodil käia hääletamas vajadusel teiste kohalike omavalitsuste valimisjaoskondades. Reedel, laupäeval ja pühapäeval on võimalik hääletada vaid enda elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Asukohas hääletamine. Esmaspäevast neljapäevani viiakse läbi ka asukohas hääletamine. Näiteks viiakse Loksa Eakates Kodu taotluse alusel 11.-14. oktoobril hääletamine läbi Loksa linnas asuvates ööpäevastes hoolekandeasutustes. Asukohas saavad hääletada ka isikud, kes viibivad väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda, kuid ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Asukohas hääletamine toimub kirjaliku põhjendatud taotluse alusel, mida saab esitada Loksa Linnavalitsusele kuni neljapäeva, 14. oktoobri kell 14:00-ni.

Kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Valija peab asuma oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil. Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani (15.-17. oktoober).

Taotlust kodus hääletamiseks saab esitada helistades Loksa linna jaoskonnakomisjoni telefoninumbril 5430 1114 reedel (15.10) ja laupäeval (16.10) kell 12:00-20:00 ning pühapäeval (17.10) kell 09:00-14:00. Lisaks saab taotlust esitada kirjalikult, saates taotluse Loksa Linnavalitsusesse kas paberkandjal või e-posti aadressil karin.kask@loksa.ee hiljemalt valimispäeva, 17. oktoobri kella 14:00-ni.

Kodus hääletamise taotlus (näidis rtfpdf) peab sisaldama:

 • valija nime;
 • valija isikukoodi;
 • valija aadressi;
 • valija sidevahendi numbrit;
 • kodus hääletamise põhjust nt terviseseisund, kõrge iga või mõni muu mõjuv põhjus.

Rohkem infot valimiste kohta leiate veebilehelt https://www.valimised.ee/ ja https://www.loksalinn.ee/valimised