« Tagasi

Esita Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate!

Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid saavutusi või erilisi teeneid Loksa linna ees. Tunnustust avaldatakse Loksa linna Aukodaniku nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi ning tänu- ja aukirjade andmisega. Seekord avaldatakse tunnustust juba kahekümnendat korda.

Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud eriliste teenete eest. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Loksa linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aumärk antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Loksa linna Aukodanike, Teenetemärgi ja Aumärgi saajate nimed kantakse ka Loksa linna auraamatusse.

Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse ja Loksa linna Teenetemärgi andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Aumärgi andmise ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige. Palun esitage avaldus Loksa Linnavalitsusele hiljemalt 17. jaanuariks 2022. a. Selles peab sisalduma ettepanek, koos kandidaadi elulooliste andmete ning põhjendusega, miks isik võiks saada Aukodanikuks või Loksa linna Teenetemärgi kavaleriks.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil 603 1253 võie-posti teel linn@loksa.ee