« Tagasi

LOKSA JOOGIVEEST

Esmaspäeval 18. aprillil pesid OÜ Loksa Haljastus töömehed joogivee mahuteid. Meie linna veevarustus on ehitatud nii, et põhjaveest pumbatakse vesi suurtesse 80. kuupmeetristesse betoonist mahutitesse ja sealt edasi veevärki. Kuna vesi, mida me sügavamalt, kui 90 meetrit välja pumpame on looduslik, siis on seal lahustunud pinnasest leiduvaid keemilised elemendid. Välisõhuga kokkupuutumisel kiirenevad seal seni pinnasesügavuses ja pimeduses aeglaselt toimuvad protsessid. Näiteks raua oksüdeerimine õhus oleva hapniku abil. Vees on ka bioloogiline elu, see on sobilik paljudele bakteritele. Mistõttu koguneb betoonmahutitesse ja ka torustikku sade, mis eluslooduse seaduste põhjal, hakkab levima. See on paratamatu protsess. Vee-ettevõte peab leidma võimalusi selle leviku tõkestamiseks. Selleks pestakse ja "kloreeritakse" nii mahuteid, kui torustikke. See on vana ja ammu kasutusel olev meetod. Ka Loksal on seda regulaarselt tehtud. Muud võimalust meil ei ole.

Ka sellel kevadel võeti töö ette. Selleks pestakse mahutid ja pesuvesi saadetakse kanalisatsiooni. Peale pesu tuleb kasutada klooriühendeid. Parema tulemuse saavutamiseks lastakse veel "klooriga" tunde mahutites seista, seejärel lastakse vesi välja ja mahutid loputatakse korduvalt. Kloorivesi ei tohiks veevärki jõuda. Seekord juhtus nii, et ventiil, mis mahutist veevärgi pidi eraldama, ei olnud tihe ja mõningane osa kloreeritud veest pääses torustikku. Selle kontsentratsioon oli üsna tühine, kuid andis veele iseloomuliku lõhna ja maiste. Seda, kas ventiil on korras või mitte on raske kontrollida, kuna igapäevaselt on see pidevalt avatud, et vesi veevärki jõuaks.

Kohe, kui informatsioon kloorile iseloomuliku lõhna ja maitsega veest OÜ Loksa Haljastuse töötajateni jõudis, avati tuletõrje hüdrandid, et kogu torustikes olev vesi välja lasta. See võttis aega, viimased hüdrandid suleti kell 12 öösel. Hüdrantidest vee väljalaskmine toob endaga kaasa alati torustikes ladestunud sade liikumise. Seega kraanivesi on mõnda aega hägune. Kui mõnes majas on veel sisetorustike vees kloorilõhna ja hägusust, siis oleks soovitav lasta kraanist mõnda aega vett joosta. Soovitame lasta joosta 2 kuni 5 minutit, siis peaks püstikust vesi väljas olema ja puhas vesi asemel. Klooriühendi, ma kasutan meelega sõna klooriühend, kuna tegemist ei ole puhta klooriga, kontsentratsioon veevärgi vees on väga väike, siis ohtu elule ja tervisele see ei kujuta. Aga muidugi on sellise vee tarbimine ebameeldiv. Vigane ventiil asendatakse. Seega, tehnika vedas meid alt.

Vabandame siiralt juhtunu pärast

Raik Saart
OÜ Loksa Haljastus, juhatuse liige