« Tagasi

Loksa Linnavalitsus pakub tööd pearaamatupidajale

Ametikoha eesmärgiks on Loksa Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise juhtimine ning eelarve, raamatupidamise arvestuse ja aruandluse korraldamine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase: rahandus, majandus või raamatupidamisalane kõrgharidus või eriharidus

Keeleoskus: eesti keel C1, vene keel – kesktase

Arvutioskus: hea

Muud nõuded

* riigi ja omavalitsuse eelarve ja rahanduse alaste teenistusülesannetega seonduvate tööks vajalike õigusaktide tundmine;

* vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;

* hea meeskonnatöö oskus;

* hea suhtlemis- ja kuulamisoskusega, korrektne, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, hea pingetaluvusega;

* kasuks tuleb varasem kogemus omavalitsuses raamatupidajana,

* kasuks tuleb varasem töötamise kogemus PMen raamatupidamistarkvaraga.

Ametikoha andmed

Ametikoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45

Koormus: 1,0 ametikohta (täistööaeg)

Ametikohale asumise aeg: kokkuleppel

Põhipalk: kokkuleppel

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „pearaamatupidaja" hiljemalt 11.07.2022 e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.