« Tagasi

Kandideeri Loksa Gümnaasiumi direktori ametikohale

Loksa Linnavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi Loksa Gümnaasiumi direktori ametikohale.

Loksa Gümnaasium on eesti õppekeelega ning keelekümblust rakendav kool Harju maakonna idaosas, mille koosseisus tegutsevad nii põhikool kui ka gümnaasium.

Direktori tööülesanneteks on:

- kooli arengueesmärkide ja tegevuste elluviimine

- kooli igapäevatöö, personali ning õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine

- muukeelse õpilaskonna lõimimine

- koostöö tõhustamine lapsevanemate ja teiste huvigruppidega

- õpikeskkonna kaasajastamine ning ressursside juhtimine ja täiendamine

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
  • juhtimiskompetentsid sh organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine
  • eesti keele oskus C-1 tasemel, inglise ja vene keel suhtlustasandil
  • teadmised haridusvaldkonnast
  • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
  • vastutustunne, koostöövõime ja edasiviiv mõttelaad
  • teadmised kaasaegsest õpikäsitlustest, võime töötada välja uusi lahendusi ja neid ellu viia

Tööle asumise aeg on augusti II pool 2023.

Kui oled otsustanud kandideerida Loksa Gümnaasiumi direktori ametikohale, palun saada hiljemalt 31. märtsiks 2023 avaldus konkursil osalemise sooviga, elulookirjeldus ja enda visioon Loksa Gümnaasiumi edasisest arengust ja juhtimise põhimõtetest koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega e-posti aadressil linn@loksa.ee.

Täiendav info telefonil +372 509 4088 (Värner Lootsmann)