« Tagasi

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas külastas Loksat

31. oktoobril oli haridus- ja teadusminister külas Loksa Gümnaasiumis ja Loksa Linnavalitsuses ning sealt edasi siirdus ta kohtuma Maardu Linnavalitsuse esindajatega ning õpilaste ja õpetajatega Maardu põhikoolis ning gümnaasiumis.

Kohtumiste üheks võtmeteemaks oli üleminek eestikeelsele haridusele. Tema sooviks oli kuulata koolide ja piirkonna haridusjuhtide üleminekuga seonduvaid mõtteid. Samuti oli üheks eesmärgiks, et kinnitada, et ministeerium on igakülgselt toeks reformi elluviimisel, et igal Eesti lapsel oleks võimalus omandada kvaliteetne eestikeelne haridus.

Loksa Gümnaasiumis kohtus minister juhtkonna õpilaste ja õpetajate esindajatega. 

Seejärel kohtus ministri Kristina Kallas Loksa linnajuhtidega ning kohtumisel osalesid ka Loksa Gümnaasiumi direktor ja Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor.

Ministri sõnul on Loksa kool eestikeelsele õppele üleminekuga juba väga hästi alustanud ning et põhikooli eksamite ja gümnaasiumi riigieksamite tulemuste põhjal on näha, et tegemist on  tugeva akadeemilist haridust andva kooliga ning õpetajad on väga pädevad.

Mure koht on aga loomulikult vähenev õpilaste arv ja seda mitte ainult Loksa kandis, vaid terves Eestis. Arutleti Loksa Gümnaasiumi tulevikku ja millised on üldse võimalused Eestis väga head haridust saada.

Lisaks eestikeelsele haridusele üleminekul rääkis minister ka teisest suurest plaanitavast reformist, mis on seotud kohustusliku kooliea pikenemisega ning millised võimalused on igal noorel valida just endale sobiv õppimisvõimalus peale põhikooli lõppu.

 

Igal juhul oli kohtumine väga sisukas ning andis mõtteid Loksa haridusasutuse juhtidele ja linnajuhtidele, kuidas Loksal haridusvallas edasi võiks tegutseda.

Fotod: Haridus- ja Teadusministeerium