« Tagasi

Loksa Gümnaasiumi teadaanne

Loksa Gümnaasiumi kantselei on augustikuus 2022. a avatud järgmiselt

01.08-12.08.22 tööpäeviti 9.00-12.00;

15.08.-31.08.22 tööpäeviti 9.00-15.00.

Täiendav vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 10. klassi 2022/2023. õppeaastaks

10. klassi kandideerimiseks esitab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja digitaalselt allkirjastatud taotluse kooli meiliaadressile kool@loksa.edu.ee hiljemalt 12.08.2022.

Iga õpilasega toimub õpitulemus- ja motivatsioonivestlus 15.08 - 18.08.2022. (va Loksa Gümnaasiumis aastal 2022 põhikooli lõpetanud õpilane). Täpsem vestluse aeg lepitakse kokku pärast taotluse esitamist.

Õpilasel võtta vestlusele kaasa isikut tõendav dokument, 9. klassi tunnistus ja põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

 

Vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 2022/2023. õppeaastaks

Palume kooli vastuvõtmise taotlus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee 

Dokumentide  vormid  on kättesaadavad  kooli kodulehel.

Info muude vajalike dokumentide kohta leitav siit>>

 

Küsimuste korral pöörduda tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee