« Tagasi

Loksa linna 2021 tunnustatud

20. augustil tunnustas Loksa linn oma tublimaid. Välja anti Aukodaniku tiitel, Loksa linna Teenetemärk ja Aumärgid. Samuti kuulutati välja Loksa linna Aasta Sportlane, Aasta Noor ja anti üle Kauni Kodu tiitel ja linna Tänukirjad.

Loksa linna Aukodaniku tiitli pälvis Loksa Linnavolikogu kauaaegne esimees Rein Heina.

Alates 1986. aastast on Rein Heina olnud seotud Loksa juhtimisega. 1986-1989 oli ta Loksa alevi RSN saadik, alates 1989. aastast Loksa Alevivolikogu liige. 1993. aastast kuni 2002. aasta oktoobrini oli ta Loksa Linnavolikogu esimees. 2002-2006 osales ta aktiivselt volikogu töös volikogu liikmena. 2006. aasta septembrist kuni praeguseni on ta juhtinud Loksa Linnavolikogu tööd. Tema omavalitsustöö kogemus ja panus piirkonna arendamisse on olnud väga suur.

Rein Heina panus Loksa linna edukale arengule on hindamatu. Ta on olnud kõikide Loksa linna puudutavate tähtsate küsimuste otsustamise juures. Tal on alati oma arvamus, ta on alati pakkunud erinevaid lahendusi ning eesmärk on tal olnud alati üks - Loksa linna heaks. Ta on olnud aastaid Loksa linna arengu edendaja ning suhtunud linna probleemidesse väga tõsiselt. Ta ei tee kunagi midagi kiirustades ülekäe, vaid süüvib asjadesse.

Rein Heina on osalenud Eesti Linnade Liidu töös ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu töös.

Meie piirkonna jätkusuutlikkuse kindlustamisel on oluliseks prioriteediks kultuuriruumi püsimine, inimeste heaolu ja kindlustunde tõstmine. Neid eesmärke tuleb vaadelda koos sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna arenguga. Rein Heina on võtnud Loksa linna jaoks keerulisel ajal enda kanda nii Loksa linna kultuuri- kui ka sotsiaalsfääri, et olla jõu ja nõuga abiks kogu piirkonna tuleviku kindlustamisel ja planeerimisel.

Loksa linna Teenetemärgi pälvis Loksa Gümnaasiumi õpetaja Ljubov Karofeld.

Ljubov Karofeld töötab Loksal koolis alates 1986. aastast (vene keele ja kirjanduse õpetaja), kokku 35 aastat. 1992 – 2010 töötas ta õppealajuhatajana Loksa Vene Gümnaasiumis, 2010 – 2014 õppealajuhataja ja õpetajana Loksa Gümnaasiumis. Aastatel 2014 – 2019 töötas õpetajana, aidates nõu ja jõuga ka õppe koordineerimist koolis. Alates 2019 on lisaks õpetaja tööle ka abiõpetaja ja klassijuhataja.

Kolleegid iseloomustavad teda nii: „Ta on alati südamlik, hooliv, empaatilise suhtumisega lastesse, toetab alati nii õpilasi kui ka õpetajaid. Õiglane ja tõeline autoriteet, pidev enesearendustegevus, usaldusväärne ja vastutustundlik töötaja, hooliv ja heatahtlik klassijuhataja,

missioonitundega, seisab alati õpilaste heaolu eest, lahenduste otsimisel teeb koostööd kõigi asjasse puutuvate isikutega, rõõmus, kui lastel läheb hästi ning südamest kurb, samas igati toetav, kui õpilased milleski ebaõnnestuvad."

Suure südamega õpetaja. Ta on panustanud keelekümbluse arendamisesse, otsinud võimalusi, et noored saaksid sooritada kodakondsuseksami. Oma töös alati korrektne ja põhjalik.

Loksa linna Teenetemärgi sai Ljubov Karofeld´ile pühendumuse eest Loksa kandi noortele mitmekülgse hariduse tagamisel.

------------------

Loksa linna Aumärgid pälvisid:

- Olga Trubotšev – kohusetundliku ja pühendunud töö eest Loksa lasteaias;

- Maimu Ilves - kauaaegse ja kohusetundliku töö eest tervishoius;

- Sergey Kovalenko - suurepärase töö eest Loksa heakorra tagamisel;

- Rein Kane – sportliku eluviisi propageerimise eest;

- Linda Kask – suurepärase südamega tehtava õpetajatöö eest;

- Glaidi Aasrand - suurepärase südamega tehtava õpetajatöö eest;

- Silvi Bonde – kauaaegse kohusetundliku õpetajatöö eest;

- Alla Sitnikova - aktiivse ühiskondliku tegevuse eest;

- Stanislav Yashin - panuse eest Loksa linna arendamisel;

- Eivold Genergard – pikaaegse töö eest kirikuteenrina.

Loksa linna Tänukirjad panuse eest Loksa linna arendamisel ning kohusetundliku ja tubli töö eest pälvisid: Ülle Mikiver, Antonina Gusseva, Diiana Balandina, Mari Laurend, Vladimir Novikov, Eha Rosen, Monika Tõnning, Nikolai Krutko, Margret Latt, Maie Itse, Annely Vill, Arvi Soolind, Liisa Hallika, Urve Toompuu, Külli Adler, Valvi Joaväli, Linda Aasrand, Olga Voronina, Nelli Himitševa, Valentina Rjabõškina, Natalia Zinenko, Svetlana Potjomkina, Olga Danilova, Galina Uhova, Aleksandr Andrejev, Natalja Kalinina, Aive Mõttus, Õnnela Tedrekin, Õnne Teern, Margit Amer, Marina Letfullina, Lauri Metus, Erika Kasetalu, Helle Lootsmann, Marija Kudrjakova, Hilleri Treisalt, Elena Mesevrya, Lemara Vahi, Teele Utt, Andrei Sedler, Karin Ilves, Karin Kask, Kristiina Järve, Raik Saart, Jelena Täht, Nikolay Sizov, Hannes Peetermann, Nikolai Suhorutšenkov, Viive Pajusaar, Mall Idavain, Tatjana Proskurina, Pavel Kosjakov, Vladimir Koltsov, Andres Kaskla, Erti Paalberg, Polina Medvedskaya, Viktoria Zinets, Helen Soosalu, Anita Zvezdina, Natalia Pavlova, Irina Karotam, Dalia Mišina ja Mihhail Mišin.

------------------------

Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorsootöö valdkonnas pälvisid Loksa linna aunimetus Aasta Noor Kelly Laanemaa ja Kristo Metus.

Kelly Laanemaa lõpetas sellel kevadel Loksa Gümnaasiumi 12. klassi. Ta oli koolis väga aktiivne ning pealehakkaja, kes oli eestvedajaks projektis Erasmus+ ning selle raames esindanud Loksa kooli Itaalias. Ta lõi aktiivselt kaasa õpilasesinduse töös ja ütles sõna sekka ka hoolekogu koosolekutel asepresidendina. Tema algatusel toetasid 12. klassi õpilased organisatsiooni ,,Nähtamatud loomad".

Kristo Metuse esitas tiitlile Loksa Noortekeskus. Kristo on 23-aastane noor, kes on kogu oma elu elanud Loksal ja õppinud Loksa Gümnaasiumis. Juba algklassi õpilasena sai Kristost noorkotkas. Ta oli Harju maleva üks aktiivsemaid noorkotkaid, kes esindas sageli oma kodumalevat vabariiklikel ja ka rahvusvahelistel võistlustel. Olles ise veel noorkotkas, oli Kristo paljude võistluste ja ürituste korraldaja ja läbiviija. Tegi seda ka siis, kui oli juba vanusega meie organisatsioonist välja arvatud. 2019. aastal sai Kristost ametlikult Loksa kodutütarde rühma rühmavanema abi. Ta on noortele suureks eeskujuks. Viimased kaks aastat on Kristo olnud Loksa ja ka Harju noorte võistkonna esindaja maakondlikel ja vabariiklikel üritustel. Kristo on üks Loksa Õpilasmaleva loojatest, kes on kolmel suvel juhtinud Loksa rühma rühmajuhina.

Kristo on paljude ürituste eestvedaja ja asendamatu meeskonnatöös.

Loksa Aasta Sportlase tiitli pälvis Epp Paalberg.

Loksa linna Aasta Sportlase kandidaatideks esitas Epp Paalbergi Loksa Spordikekuse juhataja Aive Mõttus. Epp Paalberg kuulub juba mitmendat aastat Eesti suusaorienteerumise koondisse. Eelmisel aastal Epul küll sellel alal säravaid tulemusi ei olnud, kuid 2020. aastal sai Epp Paalberg koos Kaisa Rooba´ga Euroopa meistrivõistlustel rogainis juunioride klassi kuldmedali ning Euroopa meistri tiitli.

Loksa linna Aasta Sportlase tiitli on Epp varasemalt pälvinud kuuel korral. Lähtudes tema sportlikest saavutustest 2020. aastal, vääris Epp seda tiitlit ka tänavu.

Kogu Loksa Linna Päeva galeriid on võimalik vaadata SIIT.