« Tagasi

Õpitund 2021

6.oktoobril toimub kolmandat korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus „Õpitund 2021".

Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid üles sõltumata asukohast ühe endale sobiva tunni jooksul õppima midagi uut kas üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga, organisatsiooni siseselt jms. Luba uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu, õppimine teeb õnnelikuks!

Osalemisest palume teada anda registreerides end Andrase kodulehel. Registreerunud õppijad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad. Kaardi leiate Andrase kodulehel siit.

Ootame sel päeval õppivatest täiskasvanutest koolides, tööl jm fotosid, videosid ja sõnumeid, mida jagame ETKA Andrase, Terita ning koostööpartnerite facebooki lehtedel. Kõigi osalejate vahel loosime välja erinevaid kingitusi. „Õpitunnis" osalemise videod, pildid, kirjeldused palume saata 6.oktoobril ETKA Andrasele aadressil monica@andras.ee, jagame neid ETKA Andrase, Terita ja koostööpartnerite facebooki lehtedel.

„Õpitundi" korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ning motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

„Õpitundi" korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" toel.