Teade õppusest. Kaitsevägi korraldab 17. maist kuni 4. juunini õppuse Kevadtorm 2021.

Õppuse põhitegevus toimub kaitseväe keskpolügoonil ja teistel kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel ja nende lähiümbruses Põhja- ning Kesk-Eestis. Samuti korraldatakse osa õppusest Hiiumaal.

Õppusel harjutab kaitsevägi erinevate tasandite staabitöö protseduure ja kaitseväe, Kaitseliidu ning liitlasüksuste koostööd kriisi ja sõjaaja olukorras. Samuti kontrollitakse õppusel üksuste valmisolekut lahinguülesannete täitmiseks.

Kaitsevägi rakendab õppuse korraldamisel koroonaviiruse levikut takistavaid meetmeid jälgides hügieeni hoidmise reeglite täitmist ja kasutades võimalikult palju kaitseväe harjutusalasid. Õppusel osalevad ainult haigustunnusteta teenistujad, keda nakatumise kahtluse korral testitakse ja vajadusel isoleeritakse.

Õppuse perioodil liigub üle Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe ja liitlaste tehnikat, mistõttu tuleks Kevadtormi vältel olla liikluses veelgi tähelepanelikum ning jälgida muutuda võivat liikluskorraldust. Samuti kasutatakse õppuse ajal tavapärasest rohkem lennuvahendeid.

Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu.

Õppusega seotud küsimuste korral kontakteeruge kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega numbril 53 012 852 või aadressil kevadtorm@mil.ee

Kevadtorm on kaitseväe iga-aastane õppus. Esimene õppus Kevadtorm korraldati 2003. aastal.

------------------------------------------------------------------

Сообщение об учениях

Оборонительные войска проведут учения «Весенний шторм 2021» с 17 мая по 4 июня.

Основная деятельность учений проходит на центральном полигоне оборонительных войск и других полигонах как на полигоне Кайтселийт, а также в непосредственной близости от них в Северной и Центральной Эстонии. Часть учений также будет организовано на Хийумаа.

Во время учений оборонительных войск будут практиковаться процедуры штабной работы на разных уровнях и взаимодействия Кайтселийта, и подразделений союзников в кризисных ситуациях и во время войны. Также в ходе учений проверяется готовность частей к выполнению боевых задач.

При организации учений оборонительные войска принимают меры по предотвращению распространения коронавируса, контроль за соблюдением правил гигиены и использования как можно большего количества полигонов оборонительных войск. На учениях участвуют только служащие без признаков болезни, кого при подозрении на инфекцию будут тестированы и, при необходимости, изолированы.

Во время учений по Эстонии будет перемещаться больше чем обычно техники оборонительных войск и союзников, поэтому вам следует быть еще более внимательными к дорожному движению во время «Весеннего шторма» и следить за тем, как управление движением может измениться. Кроме того, во время учений используется больше самолетов, чем обычно.

Оборонительные войска делают все возможное, чтобы разумно использовать площадки для учений и как можно меньше влиять на нормальную повседневную жизнь во время учений.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно учений, пожалуйста, свяжитесь со специалистами по военно-гражданскому сотрудничеству Сил обороны (CIMIC) по телефону 5301 2852 или адресу kevadtorm@mil.ee

«Весенний шторм» — это ежегодные учения оборонительных войск. Первые учения «Весенний шторм» были организованы в 2003 году.