« Tagasi

Kodukomposter

KIK avab toetusvooru, mille raames on kohalikul omavalitsusel võimalik jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamiseks toetust taotleda.

Juhul kui Loksa Linnavalitsus saab toetust siis kui paljud eramajade omanikud sooviksid omale kodukompostrit?

Meenutuseks: Korraldatud jäätmeveo raames tuleks kõigil kinnistute omanikel tellida konteiner biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jaoks. Biolagunevate jäätmete jaoks ei ole tarvis tellida konteinerit juhul kui komposteerite jäätmed oma kinnistul. Komposter peab olema kinnine, et loomad ei pääseks ligi. Kompostimisnõud peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

Loksa linna eramajade omanikud, kes soovivad soodushinnaga (ca 5€) soetada omale kodukompostri, palun anda sellest teada hiljemalt 18.09.2020 e-maili teel karin.ilves@loksa.ee . Kirja palun lisada kinnistu aadress, omaniku nimi ja kontaktandmed.

Kodukomposter on kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs.

Karin Ilves

arendus- ja keskkonnanõunik

karin.ilves@loksa.ee

6031253