« Tagasi

Suurjäätmete äravedu 20.01.2021

Tähelepanu!

20.01.2021 toimub suurjäätmete äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid). 

Sooviavaldus palun edastada hiljemalt 15.01.2021 e-postile karin.ilves@loksa.ee

Avaldusse palun märkida jäätmeveo (AS Eesti Keskkonnateenused) lepingu number ja omaniku nimi, aadress ning jäätmete maht (m3). Kortermajade elanikud palun pange jäätmed jäätmekonteinerite juurde. Eramaja omanikud aga oma territooriumile nii, et on tagatud juurdepääs. Kui ei ole võimalust avaldust e-postiga saata, siis palun see tuua Loksa Linnavalitsusse. 

NB! Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi, sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid. 

Aastal 2021 toimuvad suurjäätmeveod 20.01, 17.03, 12.05, 07.07, 01.09, 27.10 ja 22.12. Kui ei ole võimalik oodata järgmise suurjäätmeveoni siis tuleb suurjäätmed viia jäätmejaama (1m3 maksab 9.60€). Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem kui üks nädal enne suurjäätmevedu kuna need risustavad linna pilti. 

https://www.loksalinn.ee/et/suurjaatmevedu

Внимание!

20.01.2021 состоится вывоз крупногабаритных отходов (мебельматрасыковрыдиваны). 

Председателей квартирных товариществ и владельцев частных домов прошу до 15.01.2021 написать заявление по электронной почте на адрес karin.ilves@loksa.ee и обязательно указать адрес, № договора, имя клиента, количество отходов (m3). Крупногабаритные отходы необходимо сложить возле мусорных контейнеров, владельцам частных домов – на своей территории рядом с воротами. У кого нет возможности написать по электронной почте, можно принести письменное заявление секретарю Локсаского городского самоуправления. 

Крупногабаритными отходами не являются останки автомобилей, автомобильные запчасти, включая автомобильные шины, отходы строительства и сноса, использованное электрическое и электронное оборудование, включая холодильники, электроплиты, стиральные машины и телевизоры. 

В 2021 году вывозы крупногабаритных отходов состоятся 20.01, 17.03, 12.05, 07.07, 01.09, 27.10 и 22.12. Если нет возможности дождаться следующего вывоза крупногабаритных отходов, тогда отходы следует доставить на станцию по обработке отходов (1 м3 стоит 9,60 €). Крупногабаритные отходы не должны складываться на улице раньше, чем за неделю до вывоза отходов, так как они загрязняют имидж города. 

https://www.loksalinn.ee/et/suurjaatmevedu

Kena päeva soovides
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik

karin.ilves@loksa.ee
Loksa Linnavalitsus
53048333