« Tagasi

COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele

Vabariigi Valitsus võttis 18.06.2020 vastu korralduse, millega muudeti Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud"COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele.

Korraldus

Seletuskiri 

COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele