« Tagasi

ERITEADE: Müügi- ja teenindussaalides tuleb jälgida inimeste arvu ja need tuleb varustada desovahenditega/ВНИМАНИЕ: Теперь необходимо будет следить за числом людей в торговом зале и обеспечить им средства дезинфекции

Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas 3.aprillil 2020 korralduse, mille järgi tuleb kõik müügi- ja teenindussaalid, mis on inimestele avatud, varustada desinfitseerimisvahenditega. Reegli 2+2 täitmiseks peab pood või teenindusasutus välja arvestama, kui palju müügisaali korraga kliente mahub. Piirangud jõustuvad 4. aprillist.
Piirangu eesmärk on vähendada COVID-19 nakatumise ohtu kaubandus- ja teenindussaalides.
Olulise muudatusena peavad kaupmehed müügi- või teenindussaali pindala järgi välja arvutama, kui palju kliente tohib nende poes korraga olla, et täidetud oleks 2+2 reegel. Poed, postkontorid, apteegid ja teenindusettevõtted peavad tagama, et ka ukse taga ootavad inimesed järgiksid 2+2 reeglit ning ei tekiks järjekordi, kus inimesed tihedamalt koos seisavad. 2+2 reegli kohaselt tuleb kauplustes käia eelistatult üksi või siis kahekesi, hoides teistest klientidest vähemalt 2-meetrist vahemaad.
Viiruse edasise leviku takistamiseks kehtestatakse reegel, et müügi- või teenindussaalis tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Vastasel korral ei ole lubatud klientidel poodi siseneda ega poes viibida.
Korraldusega muudetakse desinfitseerimisvahendi asukoha nõuet, mis peab praegu olema paigutatud kaubandus- või teenindusasutuse sissepääsu juurde. Edaspidi saab kaupmees paigutada need kohta, kus desovahendit kõige enam vajatakse. Oluline on, et kliente tuleb sellest, kus desinfitseerimisvahend asub, selgelt teavitada. Vastasel korral ei tohi klient müügisaali siseneda.

Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.


Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2057k.pdf (90.22 KB, PDF)

-----------------------------------------------------------------------------

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал распоряжение, согласно которому все торговые залы и залы предприятий обслуживания, которые открыты для посещения, необходимо оснастить средствами дезинфекции. Для выполнения правила 2+2 магазин или предприятие обслуживания должны рассчитать, сколько клиентов одновременно могут вместиться в торговый зал. Ограничения вступают в силу с 4 апреля.

Целью ограничений является уменьшить вероятность заражения COVID-19 в торговых залах и помещениях точек обслуживания.

Важное изменение заключается в том, что теперь торговцы должны на основании площади торгового зала или помещения для обслуживания клиентов рассчитать, сколько клиентов может одновременно находиться в их магазине, чтобы соблюдалось правило 2+2. Магазины, почтовые конторы, аптеки и предприятия обслуживания должны обеспечить и то, чтобы люди, ждущие за дверями, также соблюдали правило 2+2 и не создавали очередей, где покупатели стоят более близко друг к другу. Согласно правилу, в магазин желательно ходить по одному или вдвоем, держать от других клиентов на расстоянии не менее двух метров.

Для предотвращения дальнейшего распространения вируса вводится правило, что в торговом зале или помещении для обслуживания клиентов необходимо обеспечить наличие средств дезинфекции. В противном случае покупатели не могут находиться в магазине.

Распоряжение меняет правила расположения средств дезинфекции, которые сейчас должны быть доступны у входа в магазин. В дальнейшем владелец магазина может расположить средства дезинфекции там, где они больше всего необходимы. Важно ясно оповестить клиентов о том, где находятся средства дезинфекции. В противном случае клиенты не могут входить в торговый зал.

Вышеперечисленные меры действуют вплоть до изменения распоряжения, а их необходимость будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.

Средства массовой информации должны опубликовать распоряжение руководителя чрезвычайного положения незамедлительно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.

Распоряжение: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2057k.pdf (PDF)(PDF) 

Перевод распоряжения на русский язык будет доступен в ближайшее время на странице Riigi Teataja, посвященной чрезвычайному положению: https://www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=9