« Tagasi

Jäätmemajandus/Отходы

Head korteriühistu esindajad

Palun hinnake üle oma jäätmekonteinerite suurus ja tühjendamise sagedus. Palun pöörake tähelepanu sellele, et Teil peab olema vähemalt 3 eraldi konteinerit (kui kinnistul on rohkem kui 4 korterit).

Segaolmejäätmete konteinerit on vaja tühjendada vähemalt üks kord nädalas. Lisainfo SIIT

Konteiner biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jaoks (vähesel määral võib sisaldada ka lehti ja umbrohtu) tühjendatakse vähemalt 2 korda kuus. Hinnakirja leiate SIIT

Paberi ja kartongi jäätmemahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist. Lisainfo SIIT

Lepingu sõlmimiseks või muutmiseks võtke ühendust Eesti Keskkonnateenused AS infotelefonil 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.eewww.keskkonnateenused.ee

See aasta toimuvad suurjäätmeveod 10.06, 5.08, 30.09 ja 25.11. Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem kui üks nädal enne suurjäätmevedu kuna need risustavad linna pilti (need, mis on juba välja toodud tuleb ära koristada). Kui elanikul ei ole võimalik oodata järgmise suurjäätmeveoni siis tuleb suurjäätmed viia jäätmejaama (1m3 maksab 9.60€). Jäätmejaama kohta leiate infot SIIT.

Mida rohkem sorteerite seda soodsam on Teile jäätmekäitlus.

Jäätmete sorteerimise juhised leiad siit

Pakendikonteinerite asukohad leiad siit  NB! Korteriühistud saavad omale tellida TASUTA pakendikonteineri tühjenduse. Kui omal konteinerit pole siis saab selle rentida. Liitumine ja lisainfo SIIN.

Palun teavitage oma elanikke ja pange sorteerimise juhised trepikodadesse ülesse.

Представители квартирное товарищество

Пожалуйста, переоцените размер ваших контейнеров для отходов. Обратите внимание, что у вас должно быть не менее 3 отдельных контейнеров (если более 4 квартир).

Контейнер для смешанных бытовых отходов должен опустошать не реже одного раза в неделю. Больше информации ЗДЕСЬ

Контейнер для биоразлагаемых отходов кухни и столовой (может также содержать небольшое количество листьев) опустошается не реже двух раз в месяц. Больше информации ЗДЕСЬ

Контейнеры для бумаги и картона следует опорожнять по мере необходимости, чтобы избежать переполнения. Больше информации ЗДЕСЬ

Чтобы заключить или изменить договор, свяжитесь с Eesti Keskkonnateenused AS 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.eewww.keskkonnateenused.ee

Bывоз крупногабаритных отходов в этот год 10.06, 5.08, 30.09 ja 25.11. Крупногабаритные отходы не должны вывозиться раньше, чем за неделю до вывоз крупногабаритных отходов, так как они загрязняют вид города (те, которые уже были изложены необходимо убирать). Если жител не может ждать следующей вывоз крупногабаритных отходы тогда крупногабаритных отходы должны быть вывезены на мусорную станцию.

Чем больше вы сортируете, тем дешевле для вас будет утилизация отходов.

Инструкции по сортировке отходов можно найти здесь

Вы можете найти расположение упаковочных контейнеров здесь NB! Квартирное товарищество может заказать вывоз упаковочного контейнера БЕСПЛАТНО. Если у вас нет собственного контейнера, вы можете арендовать его.

Пожалуйста, сообщите вашим жителям и повесьте подест инструкции по сортировке отходов.