« Tagasi

Loksa linnavalitsus pakub tööd lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistile

Tööülesanded

Ametniku tööülesanneteks on: jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Loksa linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Loksa linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve;  sotsiaaltoetuste määramise ettepaneku tegemine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; sotsiaalteenuste osutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; riiklike ja kohalike sotsiaalabiprogrammide välja töötamisele ja teostamisele kaasa aitamine; elanike informeerimine sotsiaalküsimustes; eestkosteasutuste ülesannete täitmine; kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine.

Spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks elanike seadusega tagatud õiguste kaitse ja heaolu kindlustamine toetamise ning mõjutamise kaudu.

Nõuded kandidaadile

Haridustase: rakenduskõrgharidus või bakalaureus sotsiaalvaldkonnas

Keeleoskus: eesti keel kõrgtase, vene keel – kesktase, kasuks tuleb inglise keele oskus

Arvutioskus: kesktase

Muud nõuded

* teadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;

* kasuks tuleb varasem kogemus laste ja peredega töötamisel;

* teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;

* hea meeskonnatöö oskus;

* baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;

* vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele.

* avalikus teenistuses töötamise kogemus, eelnev kogemus sotsiaaltöös, STAR- programmi tundmine;

* B kategooria juhiload

* olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Omalt poolt pakume

* Motiveerivat töötasu;

* võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste võimalusi;

* meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töötasu: kokkuleppel

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist" hiljemalt 20.02.2020 e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.