« Tagasi

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 24. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 24. istung toimub neljapäeval, 12. septembril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Volikogu istung algab kell 17.30

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna soojamajanduse arengukava aastateks 2019-2028 kinnitamine (eelnõu) (arengukava)

2. Loksa linnavolikogu 28.03.2019 otsuse nr 9 „Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu)

4. Loksa Linnavolikogu 25.07.2019 otsuse nr 28 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks" muutmine  (eelnõu)

5. Linnavara võõrandamine (Tallinna tn 5) (eelnõu)

6. Volikogu esimehe puhkusele lubamine

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees