« Tagasi

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 30. istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 30. istung toimub neljapäeval, 16. jaanuaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Gümnaasiumi põhimäärus (eelnõu)
2. Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused (eelnõu)
3. Mittetulundusühingu Keskkonnateenused (likvideerimisel) ettevõtte ja vara võõrandamise leping* (eelnõu)
4. Loksa Linnavolikogu 25.07.2019 otsuse nr 26 "Mere tn 18 detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" tühisuse kindlaks tegemine (eelnõu

* ETTEVÕTTE JA VARA VÕÕRANDAMISE LEPINGUGA saate tutvuda volikogu sekretäri juures.

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees