« Tagasi

Vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 1. klassi 2020/21 õppeaastal

Seoses riigis kehtiva eriolukorraga jäävad ära 1. septembril 2020 Loksa Gümnaasiumi 1. klassi tulevatele õpilastele tavapäraselt  toimuvad vestlused  klassijuhatajaga.

Palume kooli  vastuvõtmise taotlus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt  e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee 20. maiks 2020.

Dokumentide vormid on kättesaadavad  kooli kodulehel, aadressil http://loksakool.ee/blanketid1 Info muude vajalike dokumentide kohta leitav aadressil http://loksakool.ee/vastuvotudokumendid

Võimaluse korral soovitame ka muud dokumendid edastada elektrooniliselt, kuid on ka võimalus need esitada edaspidi (juuni, august) paberkandjal.

Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Juhul kui elektroonilise taotluse edastamine ei õnnestu, palume teavitada lapse 1. klassi õppima asumise soovist hiljemalt 20. maiks  tel 5342 3844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee Küsimuste korral pöörduge tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee