HEAD LOKSALASED, LOKSA LINNA SÕBRAD LÄHEMAL JA KAUGEMAL!

Soovime teile ja teie lähedastele meeleolukat Eesti Vabariigi sünnipäeva, rõõmsat meelt ja julget pealehakkamist kõigis ettevõtmistes! Ühiselt pingutades ja üksteist hoides me ületame...

Eesti Vabariigi sünnipäev, 24. veebruar on lipupäev.

Lipupäevad räägivad meile olulistest sündmustest ja väärtustest: omariikluse loomisest, võitlusest vabaduse eest, pereväärtustest, hariduspüüetest, kultuurialustest ja demokraatia tähtsusest. ...

Bussiliini nr 277 info

Bussiliin nr 277 Võsu-Tallinn   ei teeninda riigipühal, 24.02.2020. a.

19. veebruar 2020 on lipupäev

Vabariigi Valitsus kehtestas eelmisel neljapäeval erakorralise lipupäeva (Vabariigi Valitsuse korraldus nr 54 „Eesti lipu heiskamine 19. veebruaril 2020. a") Jaan Krossi 100. sünnipäeva...

Ilmunud on Loksa Elu veebruari ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu veebruari ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 32. istung teisipäeval, 18. veebruaril 2020

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 32. istung toimub  TEISIPÄEVAL ,  18. veebruaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30. P ä e v a...

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu!  19.02.2020 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused...

Loksa Linnavalitsus pakub tööd arendus ja avalike suhete juhile

Konkursi tähtaeg: 20.02.2020 Tööülesanded: -linna  arendustegevuse korraldamine: -projektitaotluste koostamine; -aruannete koostamise korraldamine; -meetmete...

Loksa linnavalitsus pakub tööd lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistile

Tööülesanded Ametniku tööülesanneteks on: jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Loksa linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt...

Loksa Linnavalitsus pakub tööd noorsootööspetsialistile

Konkursi tähtaeg: 20.02.2020 Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja koordineerimine ning edendamine Loksa linnas; - laste ja noorte sotsiaal-,...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 31. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 31. istung toimub neljapäeval,  30. jaanuaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30. P ä e v a k o r r a...

Ilmunud on Loksa Elu jaanuarikuu ajaleht

Ilmunud on Loksa Elu jaanuarikuu ajaleht, lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või Loksa linna kodulehel www.loksalinn.ee/leht

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Euroopa Liidu struktuurivahenditest eraldatud vahenditega kohandati kasutamiskõlblikuks Loksa linnas elavatel puuetega inimestel eluasemete liikumisteed ja hügieeniruumid. Raha eraldati Loksa...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 30. istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 30. istung toimub neljapäeval,  16. jaanuaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. ...

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate! Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks.

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate! Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel...

Loksa linnapea Värner Lootsmann pälvis Harju maakonna Suure HOLMERi tunnustusauhinna

Auhinna nimi on tuletatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu lühendist HOL, millele on lisatud Me Ehitame Riiki! HOLMER on skulptor Aivar Simsoni pronksskulptuur, mida antakse välja iga aastal...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi arendus- ja avalike suhete juhi ametikohale

Konkursi tähtaeg: 31.01.2020 Tööülesanded: - linna  arendustegevuse korraldamine: - projektitaotluste koostamine; - aruannete koostamise korraldamine; - meetmete...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi noorsootööspetsialisti ametikohale

Konkursi tähtaeg: 31.01.2020 Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja koordineerimine ning edendamine Loksa linnas; - laste ja noorte sotsiaal-,...

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Loksa Linnavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse N.R. Energy Osaühingu poolt esitatud paiksest heiteallikast välisõhku saasteainete väljutamise keskkonnaloa (edaspidi...

Loksa Linnavalitsuse lahtiolekuaeg pühade ajal

Loksa Linnavalitsuse tööaeg pühade perioodil: * 23.12 – 26.12 SULETUD; * 27. ja 30. detsembril avatud vastavalt lahtiolekuaegadele; * 31.12 ja 01.01. SULETUD.  ...

KONKURSS ARENDUS- JA AVALIKE SUHETE JUHI AMETIKOHALE

  LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI ARENDUS- JA AVALIKE SUHETE JUHI  AMETIKOHALE Konkursi tähtaeg: 16.01.2020 Tööülesanded: Linna  arendustegevuse...

Ilmunud on Loksa Elu detsembrikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu detsembrikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 29. istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE. Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 29. istung toimub neljapäeval,  19. detsembril 2019 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. ...

KONKURSS NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHALE

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHALE Konkursi tähtaeg: 16.01.2020 Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus)...

Loksa linna valimiskomisjoni koosolek

Loksa linna valimiskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 02. detsembril 2019.a kell 10.00 Loksa Linnavalitsuses, kabinetis 9. Päevakorras muudatused Loksa Linnavolikogu koosseisus.

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 28 istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 28. istung toimub neljapäeval,  5. detsembril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. ...

Loksa linna 2020. aasta eelarve eelnõu

Loksa Linnavalitsus edastas 28.11.2019 Loksa Linnavolikogule Loksa linna 2020. aasta eelarve määruse eelnõu koos seletuskirja ja eelarve projektiga. Loksa Linnavolikogu määruse...

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032 eelnõu

Valminud on Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032 eelnõu. Kõigil huvitatud isikutel on võimalik teha eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid...

Ilmunud on Loksa Elu novembri ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu novembri ajaleht. Ajalehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu! 18.12.2019 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni 10.12.2019...

KONKURSS NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHALE

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHALE Konkursi tähtaeg: 01.12.2019 Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus)...

KONKURSS ARENDUS-JA ETTEVÕTLUSSPETSIALISTI AMETIKOHALE

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI ARENDUS-JA ETTEVÕTLUSSPETSIALISTI AMETIKOHALE Konkursi tähtaeg: 01.12.2019 Tööülesanded: Linna arendustegevuse korraldamine,...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 27. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 27. istung toimub neljapäeval, 31. oktoobril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.   P ä...

Ilmunud on Loksa Elu oktoobri ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu oktoobrikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Konkurss autojuht/majandustöötaja kohale

AUTOJUHT-MAJANDUSTÖÖTAJA Konkursi tähtaeg: 23.10.2019 Tööülesanded: • linnavalitsuse bussiga ametisõitude teostamine • transporditeenuse osutamine sotsiaalvaldkonna...

Suurjäätmete tasuta äravedu Loksal

Tähelepanu! 16.10.2019 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni 14.10.2019...

Konkurss noorsootööspetsialisti ametikohale

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks. Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 25. ja 26. istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Loksa Linnavolikogu IX koosseisu  25. istung  toimub  kolmapäeval, 09. oktoobril 2019  Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna...

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 1.- 8. novembrini 2019

Info LEADER taotlusvooru ja infopäevade kohta SIIN

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI JUHIABI AMETIKOHALE

Konkursi tähtaeg: 10.10.2019 Tööülesanded: Linnavalitsuse tegevuse nõuetekohane dokumenteerimine, dokumentide haldamine, teabe vahendamine, personalitöö juhtimine. Nõuded...

Konkurss noorsootööspetsialisti ametikohale

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks. Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja...

Ilmunud on Loksa Elu septembri ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu septembri ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka internetis  www . loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 24. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 24. istung toimub neljapäeval,  12. septembril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Volikogu istung algab kell 17.30 P ä e v a k...

KOP infopäev

Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldab infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse taotlejatele 16. septembril 2019 kell 13.00–16.00 Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas . ...

Teadaanne

Loksa Linnavalitsus on   19. augustil   avatud kuni kell 13.30 . Ilusat Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva!     ...

Teadaanne veevarustuse katkestuse kohta

Seoses veetrassi remondiga  Nõmme osas toimub 15. augustil 2019 veevarustuse katkestus Nõmme osa kõikides majades. Vett ei ole kell 10.00 - 17.00. Vabandame ebamugavuste pärast. ...

Loksa linna arengukava aastani 2023 eelnõu

Valminud on Loksa linna arengukava aastani 2023 eelnõu, mis sisaldab ka eelarvestrateegiat aastani 2023. Eelnõuga saad tutvuda siit:  Loksa linna arengukava aastani 2023 eelnõu . ...

Ilmunud on Loksa Elu augustikuu number

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu augustikuu ajaleht koos lisalehega "Loksa 390". Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www. loksalinn.ee/leht

Veeavarii Lõuna tänaval

Seoses veetrassi avariiga Lõuna tänaval toimub 8. augustil 2019 veevarustuse katkestus Lõuna tänava kõikides majades. Vett ei ole kell 8.30 - 15.00. Vabandame!   OÜ...

Uued jäätmekäitluse hinnad alates 01.11.2019

Loksa Linnavalitsus viis aprillist kuni juulini 2019 läbi riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil aastateks 2019-2024 . ...

Suurjäätmete tasuta äravedu

Tähelepanu! 14.08.2019 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni ...

Oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist... Oled langenud kuriteo ohvriks...

Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee ( alusta vestlust ) . Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine...

Orienteerujad võistlevad Loksal

1. ja 2. augustil toimuvad Loksal orienteerumisvõistlused. 1. augustil toimub Tallinna Orienteerumisneljapäevaku 17. võistlus koos Tallinna Orienteerumisnädala I päevaga. Neljapäevaku...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 23. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 23. istung toimub neljapäeval,  25. juulil 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30. P ä e v a k o r r a...

Ilmunud on Loksa Elu juulikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu juulikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka internetis www. loksalinn.ee/leht

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: - Põhikooli tehnoloogiaõpetus 0,8 ametikohta (eesti ja vene osas keelekümblus) - Ajalugu põhikoolis 0,5...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

Siseministeerium Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab...

Loksa Linnaraamatukogu lahtiolekuaeg suvel

Loksa Linnaraamatukogu on suletud 01.07.2019 - 29.07.2019 . 28. juunil oleme  avatud kell 10.00 - 18.00 . Loksa Linnaraamatukogu

Head võidupüha ja ilusat jaanipäeva!

Loksa Linnavolikogu ja  Loksa Linnavalitsus õnnitlevad kõiki saabuva võidupüha puhul! Samuti soovime kõigile ilusat jaanipäeva! Loksa Linnavalitsus on...

Teadaanne

Alates 1. juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata üksnes e-arveid.

Ilmunud on Loksa Elu juuni ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu juunikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www. loksalinn.ee/leht

Valmisoleku päev Loksal

HOL-i PRESSITEADE Valmisoleku päev Loksal 06.06.2019 19. juunil kell 10:00 toimub Loksa Gümnaasiumi algklasside maja saalis "Valmisoleku päev", kus tutvustatakse linnajuhtidele,...

Loksa Lasteaed Õnnetriinu võtab konkursi korras tööle lasteaiaõpetaja

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU võtab konkursi korras tööle  1,0 koormusega  LASTEAIAÕPETAJA (eesti õppekeelega rühma). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 22. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 22. istung toimub neljapäeval,  30. mail 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17.30 P ä e v a k o r r a s:...

OÜ Loksa Haljastus teadaanne

Lugupeetud OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijad Seoses veetorustike läbipesuga 21. mail 2019   Tallinna tn 47, 47a, 47b;   Nooruse tn 5, 7, 9; Nooruse/Pärna nurk;...

Ilmunud on Loksa Elu maikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu maikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või Loksa linna kodulehel www.loksalinn.ee/leht

Teadaanne: Veetorustike läbipesu 16. mail 2019

Seoses veetorustike läbipesuga 16 mai 2019 Tallinna, Posti, Rohuaia, Lasteaia, Uus, Lille, Pärna, Aia, Papli tn  ei ole ajutised vett kella 9.00 - 16.00. Läbipesu tööde ajal...

OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijad

Seoses veetorustike läbipesuga Tallinna ,Männi, Metsa, Pargi,Mere,Nurme ja Ranna tn 10 mai 2019 vett ei ole kell 10.00 - 12.00. Läbipesu tööde ajal palume vett mitte tarbida. Palume...

TEADAANNE OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijatele

Lugupeetud OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijad! Mais alustame Loksal veetorustike läbipesuga. Läbipesu tööde ajal palume vett mitte tarbida. Palume korteriühistutel...

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu! 09.05.2019 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu  ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused ...

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

Loksa  Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:   põhikooli tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,8 ametikohta) põhikooli ja...

Teadaanne

Loksa Linnavalitsus on 30. aprillil avatud kuni kella 12.30ni.  Ilusat pühadeaega!  

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 21. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 21. istung toimub neljapäeval,  25. aprillil 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. I stung algab kell 17.30. P ä e v a k o r r a s: ...

Teadaanne

Loksa Linnavalitsus on 18. aprillil avatud kella 15.00-ni.  Ilusat pühadeaega! Loksa Linnavalitsus  

Noorte Päästjate ringitund Loksa rannas

13. aprillil 2019 toimub Loksa Noorte Päästjate ringitund kell 12.30 Loksa rannas. Teema:  Pürotehnika laskmine (säratuled, päästeraketid jms). Oodatud on uued noored...

OÜ Loksa Haljastus teadaanne

TEADAANNE Seoses torude läbipesu plaaniliste töödega 15. ja 16. aprillil 2019  suletakse Nõmme  piirkonnas vesi kell 9.00-14.00. Vabandame ebamugavuste pärast. ...

Ilmunud on Loksa Elu aprillikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu aprillikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Lasteaed Õnnetriinu võtab konkursi korras tööle õppealajuhataja

Loksa Lasteaed Õnnetriinu võtab konkursi korras tööle ÕPPEALAJUHATAJA 1,0 ametikohale Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 29. märtsiks 2019...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 20. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 20. istung toimub neljapäeval,  21. märtsil 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30. P ä e v a k o r r a...

Loksa Gümnaasiumi 1. klassi tuleva lapse lapsevanemale

Lugupeetud lapsevanem! 01. septembril 2019 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega  1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 01.04. -...

Ilmunud on Loksa Elu märtsikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu mäerstikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või Loksa linna kodulehel www.loksalinn.ee/leht

LOKSA LINNAVALITSUS PIKENDAB KONKURSSI LOKSA SPORDIKESKUSE JUHATAJA AMETIKOHA TÄITMISEKS

Loksa Spordikeskus on Loksa Linnavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tegevust 1. aprillil 2019. Spordikeskuse eesmärgiks on Loksa linna spordi edendamisega seotud tegevuste korraldamine,...

Loksa lauatennise karikasarja viienda etapi toimumisaja muudatus

Lauatennise karikasarja viienda etapi toimumisaeg on muutunud. Viies etapp toimub 09.märtsil algusega kell 10.00 Loksa spordisaalis. Vaata infot ka   www.loksalinn.ee/spordiuritused

Head loksalased, Loksa linna sõbrad lähemal ja kaugemal!

Soovime teile ja teie lähedastele meeleolukat Eesti Vabariigi sünnipäeva, rõõmsat meelt ja julget pealehakkamist kõigis ettevõtmistes! Ühiselt pingutades ja üksteist hoides me ületame...

Ilmunud on Loksa Elu veebruarikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu veebruarikuu ajaleht, lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi LOKSA SPORDIKESKUSE JUHATAJA ametikoha täitmiseks

Loksa Spordikeskus on Loksa Linnavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tegevust 1. aprillil 2019. Spordikeskuse eesmärgiks on Loksa linna spordi edendamisega seotud tegevuste...

Suusarajad ja suusatreeningud Loksal

Loksa Nõmme pargi suusarada on taas korras. Trennide ja rajainfo on leitav siit  http://skiforce.ee/treeningud-ja-rajainfo/  

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 19. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 19. istung toimub neljapäeval,  14. veebruaril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17.30. P ä e v a k o r r...

Ilmunud on Loksa Elu jaanuarikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu jaanuarikuu leht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 18. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 18. istung toimub neljapäeval,  31. jaanuaril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30. P ä e v a k o r...

Konkurss Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktori ametikohale

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26.08.2002  nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" §-s 3 sätestatud koolieelse...

Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused

18. jaanuar toimuvad Loksa ujulas EKSL ujumisvõistlused. Loe rohkem SIIT

Loksa Linnavalitsuse teadaanne

Loksa Linnavalitsus on 04. jaanuaril 2019 suletud kell 10.00-13.30 seoses ametnike koolitusega.  (Avatud: 8.00-10.00 ja 13.30-14.30)

Loksa linnavalitsus pakub tööd avalike suhete juhile

Loksa Linnavalitsus pakub tööd  AVALIKE SUHETE JUHILE (1,0 ametikohta) Tööülesanded: Loksa linna esindamine avalike suhete küsimustes; Loksa linna,...

Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks

Aunimetused „Aasta Noor" ja „Aasta Sportlane" on Loksa linna tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud...

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate!

Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid saavutusi või erilisi teeneid Loksa linna ees. Tunnustust...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktori ametikohale

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" §-s 3 sätestatud koolieelse...

Loksa Linnavalitsuse teadaanne

Loksa Linnavalitsuse tööaeg pühade perioodil: 21. detsembril avatud kella 13.00-ni. 24.-26. detsembril SULETUD 27. - 28. detsembril avatud vastavalt...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 17. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 17. istung toimub reedel, 21. detsembril 2018 algusega kell 13:00 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47/1. P ä e v a k o r r a s :  1....