Loksa Linnavalitsuse lahtioleku aeg 09.04.2020

Loksa Linnavalitsus on 09.04.2020 avatud kella 12.30-ni. Ilusat rahulikku pühade aega!

Loksa Linnaraamatukogu internetipunkti lahtioleku aeg

Loksa Linnaraamatukogu  on  suletud alates 16.03.2020 kuni Loksa linnavalitsuse uue korralduseni.  Loksa  Linnaraamatukogu avalik internetipunkt on avatud...

Loksa jäätmejaam on jätkuvalt avatud!

Loksa jäätmejaam on avatud ka eriolukorra ajal. Jäätmejaam on avatud oma tavalistel aegadel. Vaata SIIT .  

Hea looma/lemmiklooma omanik! Хороший владелец домашнего животного!

Seoses eriolukorraga Eestis paluvad ka meie piirkonna loomaarstid, et kõige pealt  helistada ja kirjutada ja siis alles minna vastuvõtule. Hoiame nii oma veterinaare ja ka oma...

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu! 15. aprillil 2020 toimub suurjäätmete äravedu ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Sooviavaldus palun edastada kuni 13. aprillini 2020 e-postile ...

HEA LOKSALANE, OSALE ARUKATE KÜLADE ARENGUPROGRAMMIS!

Avanemas on võimalus osalda üle-euroopalises arenguprogrammis „Arukad maapiirkonnad 21. sajandil" ("Smart villages"). Arenguprogrammi tutvustav e-seminar toimub 2. aprillil 2020 kell...

Lastekaitse Liidu 10 soovitust, kuidas olla eriolukorras toetav lapsevanem

Praegune aeg on nii täiskasvanutele kui lastele väljakutsete ja samas ka koosolemise aeg. Sügav kummardus vanemate ees, kes aitavad lastel koolikohustust täita ka siis, kui koolid on suletud või...

Vabariigi Valitsus võttis 24. märtsil vastu täiendavad meetmed viiruse leviku piiramiseks./24 марта правительство приняло решение о введении дополнительных мер по ограничению распространения вируса.

Hea Eesti inimene! Alates 12. märtsist 2020 kehtib Eestis Vabariigi Valitsuse otsusel eriolukord, et tõkestada koroonaviiruse levikut. 24. märtsil võttis valitsus vastu täiendavad meetmed...

Sotsiaalkindlustusameti soovitused kojukande klientidele ja nende lähedastele karantiini tingimustes

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga võtsid sotsiaalkindlustusameti töötajad kahel päeval telefoni teel ühendust inimestega, kes saavad hüvitist kojukandega ning küsisid inimeste...

Pensionite taotlemine eriolukorra ajal

Pensionite taotlemine Kui sa ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada...

Loksa Linnavolikogu istung toimub 26.03.2020

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 34. istung toimub neljapäeval,  26. märtsil 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.  Istung...

Loksa linn Swedbanki pangapunkt on lähiajal suletud/В ближайшее время представительство Loksa будет закрыто

Seoses koroonaviiruse levikuga järgime soovitusi piirata inimeste läbikäimist ja täita hügieeninõudeid. Seepärast lahendavad meie nõustajad teie küsimusi praegu kodukontorist. Suure osa...

Важная информация для пожилых людей во время чрезвычайного положения!

В основную группу риска заболевания коронавирусом входят пожилые люди в возрасте от 60 лет и старше и люди с хроническими заболеваниями. В этом возрасте работники должны по возможности трудиться...

Oluline info lapse sünni registreerimiseks

Alates neljapäevast, 19. märtsist 2020 saavad lapsevanemad lapse sünni registreerida elektroonselt keskkonnas www.rahvastikuregister.ee . Seda saavad teha nii abielus, mitteabielus kui...

Oluline info eakatele eriolukorra ajal!

Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust. Kõigil üle...

Oluline info elukoha registreerimiseks

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuga eelistage elukohateate esitamisel iseteeninduse keskkonda  https://www.rahvastikuregister.ee/  või digitaalallkirjastud  ...

COVID-19 TÕKESTAMISE MEETMED LOKSA LINNAS (uuendatud 16.03.2020)

  LOKSA LINNA  INFOLEHT 16.03.2020 eestikeelne Loksa linnavalitsus kehtestas 14.04.2020 lisapiirangud seoses nakkushaiguse COVID-19 levikuga   Võtta...

Alates 16.03.2020 saab ajutiselt haiguslehte vormistada veebis

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed selle patsiendiportaalis digilugu.ee ise avada. Haigus- või hoolduslehe...

Loksa Linnavalitsuse töö eriolukorras

OLULINE INFO! Loksa Linnavalitsuse kabinettides kodanike vastuvõttu ei toimu. Inimesi teenindatakse telefoni 6031253 ja e-posti teel linn@loksa.ee Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi...

Eriolukorra täiendavad piirangud saartele ja vaba aja veetmisele /Дополнительные ограничения для островов и сферы досуга

14. märts 2020 - 16:11   Tallinn, Stenbocki maja, 14. märts 2020 e Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas kehtestas...

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini 2020

Tallinn, Stenbocki maja, 12. märts 2020 – Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja...

Eesti taastab ajutiselt piirikontrolli kogu riigipiiril / Правительство временно восстанавливает пограничный контроль на всем протяжении государственной границы

Stenbocki maja, 15. märts 2020 – Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt piirata Schengeni sise- ja välispiiri ületamist ning taastada...

OLULINE! INFO JA JUHISEID UUE KOROONAVIIRUSE PUHANGU KOHTA

Kõige pädevamat infot koroonaviiruse leviku kohta saab Terviseameti kodulehelt  www.terviseamet.ee , mida uuendatakse pidevalt. Terviseamet töötab koos Maailma...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 33. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 33. istung toimub neljapäeval,  12. märtsil 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.  Istung algab kell 17:30. P ä e v a k o r r a...

OLULINE! Info ja juhiseid uue koroonaviiruse puhangu kohta

Kõige pädevamat infot koroonaviiruse leviku kohta saab Terviseameti kodulehelt www.terviseamet.ee , mida uuendatakse pidevalt. Terviseamet töötab koos Maailma Terviseorganisatsiooni...

Ilmunud on Loksa Elu märtsikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu märtsikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus ning internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa linn jagas tunnustust Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine Loksal

23. veebruaril kogunes Loksa kandi rahvas Loksa Gümnaasiumi saali tähistamaks Eesti vabariigi 102. aastapäeva. Kuulati head muusikat kohalikelt esinejatelt, pidupäeva kõne pidas Loksa linnapea...

Alaealise töötamise toetuse taotlemise võimalusest

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda  alaealise töötamise toetust , mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning...

HEAD LOKSALASED, LOKSA LINNA SÕBRAD LÄHEMAL JA KAUGEMAL!

Soovime teile ja teie lähedastele meeleolukat Eesti Vabariigi sünnipäeva, rõõmsat meelt ja julget pealehakkamist kõigis ettevõtmistes! Ühiselt pingutades ja üksteist hoides me ületame...

Eesti Vabariigi sünnipäev, 24. veebruar on lipupäev.

Lipupäevad räägivad meile olulistest sündmustest ja väärtustest: omariikluse loomisest, võitlusest vabaduse eest, pereväärtustest, hariduspüüetest, kultuurialustest ja demokraatia tähtsusest. ...

Bussiliini nr 277 info

Bussiliin nr 277 Võsu-Tallinn   ei teeninda riigipühal, 24.02.2020. a.

19. veebruar 2020 on lipupäev

Vabariigi Valitsus kehtestas eelmisel neljapäeval erakorralise lipupäeva (Vabariigi Valitsuse korraldus nr 54 „Eesti lipu heiskamine 19. veebruaril 2020. a") Jaan Krossi 100. sünnipäeva...

Ilmunud on Loksa Elu veebruari ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu veebruari ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 32. istung teisipäeval, 18. veebruaril 2020

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 32. istung toimub  TEISIPÄEVAL ,  18. veebruaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30. P ä e v a...

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu!  19.02.2020 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused...

Loksa Linnavalitsus pakub tööd arendus ja avalike suhete juhile

Konkursi tähtaeg: 20.02.2020 Tööülesanded: -linna  arendustegevuse korraldamine: -projektitaotluste koostamine; -aruannete koostamise korraldamine; -meetmete...

Loksa linnavalitsus pakub tööd lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistile

Tööülesanded Ametniku tööülesanneteks on: jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Loksa linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt...

Loksa Linnavalitsus pakub tööd noorsootööspetsialistile

Konkursi tähtaeg: 20.02.2020 Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja koordineerimine ning edendamine Loksa linnas; - laste ja noorte sotsiaal-,...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 31. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 31. istung toimub neljapäeval,  30. jaanuaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30. P ä e v a k o r r a...

Ilmunud on Loksa Elu jaanuarikuu ajaleht

Ilmunud on Loksa Elu jaanuarikuu ajaleht, lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või Loksa linna kodulehel www.loksalinn.ee/leht

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Euroopa Liidu struktuurivahenditest eraldatud vahenditega kohandati kasutamiskõlblikuks Loksa linnas elavatel puuetega inimestel eluasemete liikumisteed ja hügieeniruumid. Raha eraldati Loksa...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 30. istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 30. istung toimub neljapäeval,  16. jaanuaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. ...

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate! Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks.

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate! Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel...

Loksa linnapea Värner Lootsmann pälvis Harju maakonna Suure HOLMERi tunnustusauhinna

Auhinna nimi on tuletatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu lühendist HOL, millele on lisatud Me Ehitame Riiki! HOLMER on skulptor Aivar Simsoni pronksskulptuur, mida antakse välja iga aastal...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi arendus- ja avalike suhete juhi ametikohale

Konkursi tähtaeg: 31.01.2020 Tööülesanded: - linna  arendustegevuse korraldamine: - projektitaotluste koostamine; - aruannete koostamise korraldamine; - meetmete...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi noorsootööspetsialisti ametikohale

Konkursi tähtaeg: 31.01.2020 Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja koordineerimine ning edendamine Loksa linnas; - laste ja noorte sotsiaal-,...

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Loksa Linnavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse N.R. Energy Osaühingu poolt esitatud paiksest heiteallikast välisõhku saasteainete väljutamise keskkonnaloa (edaspidi...

Loksa Linnavalitsuse lahtiolekuaeg pühade ajal

Loksa Linnavalitsuse tööaeg pühade perioodil: * 23.12 – 26.12 SULETUD; * 27. ja 30. detsembril avatud vastavalt lahtiolekuaegadele; * 31.12 ja 01.01. SULETUD.  ...

KONKURSS ARENDUS- JA AVALIKE SUHETE JUHI AMETIKOHALE

  LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI ARENDUS- JA AVALIKE SUHETE JUHI  AMETIKOHALE Konkursi tähtaeg: 16.01.2020 Tööülesanded: Linna  arendustegevuse...

Ilmunud on Loksa Elu detsembrikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu detsembrikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 29. istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE. Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 29. istung toimub neljapäeval,  19. detsembril 2019 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. ...

KONKURSS NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHALE

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHALE Konkursi tähtaeg: 16.01.2020 Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus)...

Loksa linna valimiskomisjoni koosolek

Loksa linna valimiskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 02. detsembril 2019.a kell 10.00 Loksa Linnavalitsuses, kabinetis 9. Päevakorras muudatused Loksa Linnavolikogu koosseisus.

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 28 istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 28. istung toimub neljapäeval,  5. detsembril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. ...

Loksa linna 2020. aasta eelarve eelnõu

Loksa Linnavalitsus edastas 28.11.2019 Loksa Linnavolikogule Loksa linna 2020. aasta eelarve määruse eelnõu koos seletuskirja ja eelarve projektiga. Loksa Linnavolikogu määruse...

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032 eelnõu

Valminud on Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032 eelnõu. Kõigil huvitatud isikutel on võimalik teha eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid...

Ilmunud on Loksa Elu novembri ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu novembri ajaleht. Ajalehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu! 18.12.2019 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni 10.12.2019...

KONKURSS NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHALE

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHALE Konkursi tähtaeg: 01.12.2019 Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus)...

KONKURSS ARENDUS-JA ETTEVÕTLUSSPETSIALISTI AMETIKOHALE

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI ARENDUS-JA ETTEVÕTLUSSPETSIALISTI AMETIKOHALE Konkursi tähtaeg: 01.12.2019 Tööülesanded: Linna arendustegevuse korraldamine,...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 27. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 27. istung toimub neljapäeval, 31. oktoobril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.   P ä...

Ilmunud on Loksa Elu oktoobri ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu oktoobrikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Konkurss autojuht/majandustöötaja kohale

AUTOJUHT-MAJANDUSTÖÖTAJA Konkursi tähtaeg: 23.10.2019 Tööülesanded: • linnavalitsuse bussiga ametisõitude teostamine • transporditeenuse osutamine sotsiaalvaldkonna...

Suurjäätmete tasuta äravedu Loksal

Tähelepanu! 16.10.2019 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni 14.10.2019...

Konkurss noorsootööspetsialisti ametikohale

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks. Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 25. ja 26. istung

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Loksa Linnavolikogu IX koosseisu  25. istung  toimub  kolmapäeval, 09. oktoobril 2019  Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna...

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 1.- 8. novembrini 2019

Info LEADER taotlusvooru ja infopäevade kohta SIIN

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI JUHIABI AMETIKOHALE

Konkursi tähtaeg: 10.10.2019 Tööülesanded: Linnavalitsuse tegevuse nõuetekohane dokumenteerimine, dokumentide haldamine, teabe vahendamine, personalitöö juhtimine. Nõuded...

Konkurss noorsootööspetsialisti ametikohale

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks. Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja...

Ilmunud on Loksa Elu septembri ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu septembri ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka internetis  www . loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 24. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 24. istung toimub neljapäeval,  12. septembril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Volikogu istung algab kell 17.30 P ä e v a k...

KOP infopäev

Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldab infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse taotlejatele 16. septembril 2019 kell 13.00–16.00 Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas . ...

Teadaanne

Loksa Linnavalitsus on   19. augustil   avatud kuni kell 13.30 . Ilusat Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva!     ...

Teadaanne veevarustuse katkestuse kohta

Seoses veetrassi remondiga  Nõmme osas toimub 15. augustil 2019 veevarustuse katkestus Nõmme osa kõikides majades. Vett ei ole kell 10.00 - 17.00. Vabandame ebamugavuste pärast. ...

Loksa linna arengukava aastani 2023 eelnõu

Valminud on Loksa linna arengukava aastani 2023 eelnõu, mis sisaldab ka eelarvestrateegiat aastani 2023. Eelnõuga saad tutvuda siit:  Loksa linna arengukava aastani 2023 eelnõu . ...

Ilmunud on Loksa Elu augustikuu number

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu augustikuu ajaleht koos lisalehega "Loksa 390". Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www. loksalinn.ee/leht

Veeavarii Lõuna tänaval

Seoses veetrassi avariiga Lõuna tänaval toimub 8. augustil 2019 veevarustuse katkestus Lõuna tänava kõikides majades. Vett ei ole kell 8.30 - 15.00. Vabandame!   OÜ...

Uued jäätmekäitluse hinnad alates 01.11.2019

Loksa Linnavalitsus viis aprillist kuni juulini 2019 läbi riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil aastateks 2019-2024 . ...

Suurjäätmete tasuta äravedu

Tähelepanu! 14.08.2019 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni ...

Oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist... Oled langenud kuriteo ohvriks...

Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee ( alusta vestlust ) . Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine...

Orienteerujad võistlevad Loksal

1. ja 2. augustil toimuvad Loksal orienteerumisvõistlused. 1. augustil toimub Tallinna Orienteerumisneljapäevaku 17. võistlus koos Tallinna Orienteerumisnädala I päevaga. Neljapäevaku...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 23. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 23. istung toimub neljapäeval,  25. juulil 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30. P ä e v a k o r r a...

Ilmunud on Loksa Elu juulikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu juulikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka internetis www. loksalinn.ee/leht

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: - Põhikooli tehnoloogiaõpetus 0,8 ametikohta (eesti ja vene osas keelekümblus) - Ajalugu põhikoolis 0,5...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

Siseministeerium Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab...

Loksa Linnaraamatukogu lahtiolekuaeg suvel

Loksa Linnaraamatukogu on suletud 01.07.2019 - 29.07.2019 . 28. juunil oleme  avatud kell 10.00 - 18.00 . Loksa Linnaraamatukogu

Head võidupüha ja ilusat jaanipäeva!

Loksa Linnavolikogu ja  Loksa Linnavalitsus õnnitlevad kõiki saabuva võidupüha puhul! Samuti soovime kõigile ilusat jaanipäeva! Loksa Linnavalitsus on...

Teadaanne

Alates 1. juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata üksnes e-arveid.

Ilmunud on Loksa Elu juuni ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu juunikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www. loksalinn.ee/leht

Valmisoleku päev Loksal

HOL-i PRESSITEADE Valmisoleku päev Loksal 06.06.2019 19. juunil kell 10:00 toimub Loksa Gümnaasiumi algklasside maja saalis "Valmisoleku päev", kus tutvustatakse linnajuhtidele,...

Loksa Lasteaed Õnnetriinu võtab konkursi korras tööle lasteaiaõpetaja

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU võtab konkursi korras tööle  1,0 koormusega  LASTEAIAÕPETAJA (eesti õppekeelega rühma). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad...

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 22. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 22. istung toimub neljapäeval,  30. mail 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17.30 P ä e v a k o r r a s:...

OÜ Loksa Haljastus teadaanne

Lugupeetud OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijad Seoses veetorustike läbipesuga 21. mail 2019   Tallinna tn 47, 47a, 47b;   Nooruse tn 5, 7, 9; Nooruse/Pärna nurk;...

Ilmunud on Loksa Elu maikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu maikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või Loksa linna kodulehel www.loksalinn.ee/leht

Teadaanne: Veetorustike läbipesu 16. mail 2019

Seoses veetorustike läbipesuga 16 mai 2019 Tallinna, Posti, Rohuaia, Lasteaia, Uus, Lille, Pärna, Aia, Papli tn  ei ole ajutised vett kella 9.00 - 16.00. Läbipesu tööde ajal...

OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijad

Seoses veetorustike läbipesuga Tallinna ,Männi, Metsa, Pargi,Mere,Nurme ja Ranna tn 10 mai 2019 vett ei ole kell 10.00 - 12.00. Läbipesu tööde ajal palume vett mitte tarbida. Palume...

TEADAANNE OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijatele

Lugupeetud OÜ LOKSA HALJASTUS ühisveevärgi veetarbijad! Mais alustame Loksal veetorustike läbipesuga. Läbipesu tööde ajal palume vett mitte tarbida. Palume korteriühistutel...

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu! 09.05.2019 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu  ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused ...