« Tagasi

LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNG

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Lugupeetud Loksa Linnavolikogu liige!

Loksa linna valimiskomisjoni 20.10.2017 otsuse nr 6 alusel kutsun neljapäeval, 26. oktoobril 2017 kokku Loksa Linnavolikogu uue, VIII koosseisu 1. istungi.

Volikogu istung toimub Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47, istungi algus kell 17.30. 

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu esimehe valimine

Palun volikogu liikmetel tutvuda kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega -kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017020  

ja Loksa linna põhimäärusega https://www.riigiteataja.ee/akt/401092015003?leiaKehtiv

 

Airi Öösalu
Loksa linna valimiskomisjoni esimees

 

Lisa: Loksa linna valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 6 „Loksa Linnavolikogu liikmete registreerimine" https://atp.amphora.ee/loksalv/index.aspx?itm=44785