« Tagasi

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi  järgmiste ametikohtade täitmiseks:

- Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 kohta (vene osa).

- Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale-õpetatavaks aineks matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.

- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).

- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavaks aineks keemia põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).

- Abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti osa).

- Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.

Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Avaldus, CV,  kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad saata 15.06.2018 kool@loksa.edu.ee, info tel 622 1422 Valvi Joaväli, tel 622 1420 Õnnela Tedrekin