« Tagasi

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

- Põhikooli tehnoloogiaõpetus 0,8 ametikohta (eesti ja vene osas keelekümblus)

- Ajalugu põhikoolis 0,5 ametikohta (vene osas keelekümblus)

- Eripedagoog 1,0 ametikohata.

- Haridustehnoloogi 0,5 ametikohata.

- Keemia põhikoolis ja gümnaasiumis 0,6 ametikohta (vene osa).

- Eesti keel ja kirjandus põhikoolis ja gümnaasiumis 1,0 ametikohta  (eesti keel ja eesti keel teise keelena).

-Klassiõpetaja keelekümblusklassidele 1,0 ametikohta.

Tööleasumise aeg alates 21.08.2019

Avaldus, CV,  kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 15.08.2019 aadressil kool@loksa.edu.ee

Lisainfo:

tel 622 1420, mob 554 2974 - direktor Õnnela Tedrekin

tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli