« Tagasi

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktori ametikohale

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26.08.2002 määruse

nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded.

Tööülesanded:

- asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga,

- asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile,

- asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine.

Nõuded kandidaadile

- erialane kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid,

- töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 3 aastat,

- teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest,

- analüüsi- ja planeerimisoskus,

- väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus,

- vastutustunne, koostöövõime ja edasiviiv mõttelaad,

- teadmised kaasaegsest õpikäsitlustest, võime töötada välja uusi lahendusi ja neid ellu viia.

Keeleoskus

Keel: eesti keel tasemel C1, vene keel suhtlustasandil

Arvutioskus: omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust

Omalt poolt pakume:

- motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd.

Kandidaadil esitada:

- avaldus konkursil osalemise sooviga,

- elulookirjeldus, sh haridus-, töö- või teenistuskäik,

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

- muud dokumendid, mida kandidaat peab asjasse puutuvaks,

- kuni kahe A4 pikkune essee teemal „Loksa Lasteaia Õnnetriinu juhtimine".

Dokumendid palume esitada märgusõna all „ Lasteaia direktori konkurss" hiljemalt

14. jaanuariks 2019. a Loksa Linnavalitsusele aadressil Tallinna 45, 74806 Loksa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil linn@loksa.ee.