« Tagasi

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi linnaarhitekt-ehitusnõuniku ametikohale

Konkursi tähtaeg: 04.06.2018

Tööülesanded:
Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve. Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis (http://www.loksalinn.ee/teenistujad).

Nõuded kandidaadile:

Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab:

- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;

- tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada;

- omama erialast kõrgharidust või erialane kõrgharidus on omandamisel;

- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele ja inglise keele oskust ametialase sõnavara osas;

- tundma asjaajamise aluseid;

- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;

- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.

Töötasu: kokkuleppel.

Tingimused ja lisainfo:

Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „linnaarhitekt" palume saata hiljemalt 04.06.2018.a e-postiga aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.