« Tagasi

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 22. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17.30

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 määruse nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord" muutmine (eelnõu)
2. Loksa Linnavolikogu 01.11.2018 määruse nr 7 "Laadal, avalikul üritusel ja tänaval kauplemise kord" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
3. Osalemine Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavas (eelnõu) (Lisa)
4. Projekti „Ühistranspordi infotablood" omafinantseeringu tagamine (eelnõu)
5. Sihtasutuse Loksa Kultuur põhikirja muutmine (eelnõu)
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu)
7. Pärandvara omandamine (Posti tn 38-8) (eelnõu)
8. Volikogu otsuse 23.11.2017 nr 28 „Volikogu kultuuri-, vabaaja-, spordi- ja noorsookomisjoni liikmete kinnitamine" muutmine (eelnõu)
9. Volikogu esimehe puhkusele lubamine

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees