« Tagasi

Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks

Aunimetused „Aasta Noor" ja „Aasta Sportlane" on Loksa linna tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.

„Aasta Noor" – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.

„Aasta Sportlane" – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.

Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 21. jaanuariks 2019 ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku kohta, ülevaadet esitatu tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.

Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor„ ja „Aasta Sportlane" saajad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel veebruaris 2019.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil 603 1253 või e-posti teel: linn@loksa.ee