18.03.19

Riigihanked

2019. aasta Loksa Linnavalitsuse hankeplaani kinnitamine ja hankeplaan. 

2019. aasta hankeplaani kinnitamine.

Lisa: Hankeplaan

Loksa linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links 

sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Loksa Linnavalitsus".

 

18.03.19

Riigihanked

2018. aastal Loksa Linnavalitsus hankeplaani kinnitanud ei ole.

Loksa linnas viiakse riigihankeid läbi lähtudes riigihangete seadusest ja riigihangete läbiviimise korrast.

Loksa linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Loksa Linnavalitsus".