28.04.23

Hulkuvad loomad

Hulkuv lemmikloom on omanikuta loom, kelleks loetakse identifitseerimata lemmiklooma, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada. Hulkuv lemmikloom on ka loomapidaja juurest lahti pääsenud lemmikloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

Omanikuta või hulkuva lemmiklooma hädavajaduseta toitmine ning pidamine Loksa linna territooriumil on keelatud. Omanikuta või hulkuva looma toitmine ja pidamine on lubatud looma abitusse seisundisse jätmise või ründe vältimiseks. Sellisest loomast tuleb koheselt teavitada linnavalitsuse kommunaalmajanduse- ja heakorraspetsialisti.

 

Omanikuta või hulkuvate lemmikloomade püüdmisel kehtivad reeglid

  1. Hulkuvate loomade varjupaika viimise korraldab linnavalitsus.
  2. Kui hulkuva lemmiklooma kinni püüdmise korraldas linnavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud loomapidaja.
  3. Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada varjupaika. Looma hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel, ajakirjanduses või Loksa linna kodulehel. Nimetatud aja jooksul tuleb loomapidajal loom tagasi nõuda tasudes looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva lemmiklooma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, tuleb läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.
  4. Ohtliku lemmiklooma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

Loksa linnas hulkuvad loomad viiakse Tallinna Loomade Hoiupaika.

MTÜ Loomade Hoiupaik

Sinirebase 24, Tallinn 11217

http://www.pets.ee/est/

Info hoiupaigas olevate loomade kohta (10.00-17.00) - 53494045, e-mail: info@loomadehoiupaik.ee