10.02.16

Isiklik abivahendi kaart

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste kompenseerimist võivad taotleda:
lapse vanemad või eeskostja lapsele;
- tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul kuulmislangus alates 30 detsibellist) või on määratud puude raskusaste;
- vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut.
 
Tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab:
- tehniliste väikeabivahendite korral perearst või raviarst;
- keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooni asutus.
 
Esitada tuleb:
- pere- või raviarsti tõend tehnilise abivahendi vajaduse kohta;
- taotleja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
-  lastel puude olemasolu korral tõend puude raskusastme kohta;
- täiskasvanul tõend töövõimetuskaotuse protsendi või puude raskusastme kohta.