25.09.17

Jäätmevedaja

 

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja ehk jäätmevedaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel kohaliku omavalitsuse üksusega hankelepingu sõlminud isikul on õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga sõlmitava hankelepingu kestus on kuni viis aastat.

 

14.04.2014-12.06.2014 läbiviidud korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni riigihanke tulemusel andis Loksa Linnavalitsus perioodil 01.11.2014-31.10.2019 teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks Loksa linna haldusterritooriumil jäätmevedajale Eesti Keskkonnateenused AS. 

Eesti Keskkonnateenused AS koduleht http://www.keskkonnateenused.ee/

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni leping

 

Riigihanke dokumentidega on võimalik tutvuda Riigihangete registris aadressil:https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Viitenumber" sõna "1510304", lahtrisse "Hanke seisund" sõna "---", lahtrisse "Avaldatud" kuupäeva "14.04.2014".