11.03.22

Juubelitoetus

Juubelitoetust makstakse vormikohase taotluse alusel (täidetav pdf) (rtf) Loksa linna eakale elanikule alates 80-ndast eluaastast igal nulli ja viiega lõppeval sünnipäeval taotleja poolt esitatud arvelduskontole. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

Juubelitoetuse suurus on 50 eurot.