27.05.21

Juubelitoetus

Juubelitoetust makstakse vormikohase taotluse alusel (täidetav pdf) (rtf) Loksa linna eakale elanikule alates 80-ndast eluaastast igal nulli ja viiega lõppeval sünnipäeval taotleja poolt esitatud arvelduskontole.

Juubelitoetuse suurus on 50 eurot.