23.05.14

Kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused

 Linnavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.